CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NGUỒN MỞ THẾ HỆ MỚI (MEGANET)
Tên quốc tế NEW GENERATION OPEN SOURCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt MEGANET
Ngày thành lập 24/04/2013 Tel 028 73037676
Website https://meganet.com.vn/ Địa chỉ D2-D6 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Tích hợp hệ thống