CÔNG TY CP VINACIS GROUP
Tên quốc tế VINACIS GROUP Tên viết tắt VINACIS GROUP
Ngày thành lập 15/05/2008 Tel 0985 600 766
Website http://vinacis.com Địa chỉ Số 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ internet/ điện toán đám mây/ sao lưu dữ liệu