Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: BÀN TRÒN CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: PHIÊN THUONG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: PHIÊN Y TẾ - GIÁO DỤC
Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: GALA DINNER
Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: KHU TRẢI NGHIỆM
Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: PHIÊN KHAI MẠC
Hội thảo “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” - Chuyên đề “Chuyển đổi số: Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”
Hội thảo “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” - Chuyên đề: “Chuyển đổi số: Giải pháp trong lĩnh vực Giáo dục”
Hội thảo “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” - Chuyên đề: “Chuyển đổi số - Giải pháp trong lĩnh vực Y tế”
Chương trình “Tặng máy tính – Chắp cánh tương lai” tại tỉnh Vĩnh Long
Chương trình “Tặng máy tính – Chắp cánh tương lai” tại tỉnh Bến Tre
Giao lưu Doanh nghiệp ngành CNTT & Doanh nghiệp ứng dụng
Close
Remember to include a means of closing the expander.