Hội thảo “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” - Chuyên đề “Chuyển đổi số: Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”
Hội thảo “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” - Chuyên đề: “Chuyển đổi số: Giải pháp trong lĩnh vực Giáo dục”
Hội thảo “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” - Chuyên đề: “Chuyển đổi số - Giải pháp trong lĩnh vực Y tế”
Chương trình “Tặng máy tính – Chắp cánh tương lai” tại tỉnh Vĩnh Long
Chương trình “Tặng máy tính – Chắp cánh tương lai” tại tỉnh Bến Tre
Giao lưu Doanh nghiệp ngành CNTT & Doanh nghiệp ứng dụng
Công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 & Truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19
VIO 2019 - KHU TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM
Thái Lan và Việt Nam hợp tác triển khai ISOIEC 29110
Close
Remember to include a means of closing the expander.