VIETNAM SPACE WEEK 2023
Chuyển đổi số - Hậu Giang 2022: Hội thảo
Chuyển đổi số - Hậu Giang 2022: Khu trải nghiệm, trưng bày các mô hình, ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số
Chuyển đổi số - Hậu Giang 2022: Giao lưu sinh viên
Chuyển đổi số - Hậu Giang 2022: Hoạt động cộng đồng
Smart City Asia 2022 - Hội thảo Thành phố Thủ Đức
Smart City Asia 2022 - Triển lãm
Họp mặt Giao lưu Kết nối doanh nghiệp năm 2022 - Gala Dinner
Họp mặt Giao lưu Kết nối doanh nghiệp năm 2022 - Talkshow
Họp mặt Giao lưu Kết nối doanh nghiệp năm 2022 - Giao lưu Kết nối
Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: THAM QUAN DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CỦA TỈNH
Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: GIAO LƯU SINH VIÊN TỈNH
Close
Remember to include a means of closing the expander.