• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerdangky-vio
  b2b9284x130
  bannertopn
  banner-vio-130
  Trang chủ Thông tin Tin ngành

  VNISA – Thông tin sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017

  SỰ KIỆN “NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2017”
  Sự kiện Thường niên của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA)

  1.  CHỦ ĐỀ: “AN TOÀN THÔNG MINH TRONG THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI” (Intelligent Security in Smart connected World)

  2.   THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM: 
  –     Thứ Năm, ngày 23/11/2017 tại Trung tâm hội nghị GEM, Quận 1, TP.HCM
  –     Thứ Sáu, ngày 01/12/2017 tại tòa nhà Lotte, Hà Nội

  3.   THÀNH PHẦN THAM DỰ: (Sự kiện tại TP.HCM)
  –     Lãnh đạo Bộ TTTT, Cục ATTT, UBND Thành phố và các tỉnh
  –     Các Sở TTTT TP.HCM và các tỉnh
  –     Sở ban ngành, tổ chức, cơ quan quản lý Nhà nước
  –     Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận
  –     Các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm CNTT và ATTT
  –     Các trường đại học tại TP.HCM và trong khu vực
  –     Các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông
  –     Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT & ATTT
  –     Các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực CNTT và ATTT
  –     Phòng Thương mại của Lãnh sự Quán Hoa Kỳ, Israel…
  –     Các cơ quan thông tấn báo chí.

  4.   SỐ LƯỢNG KHÁCH THAM DỰ HÀNG NĂM500 khách

  5.   NỘI DUNG HỘI THẢO:
  –     Phần 1 (Buổi sáng):
  + Nghi thức khai mạc với các bài phát biểu của lãnh đạo Bộ TTTT, lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Sở TTTT TP.HCM, lãnh đạo VNISA…
  + Báo cáo thực trạng ATTT khu vực phía Nam do Chi hội VNISA phía Nam trình bày (thông tin dựa trên kết quả VNISA thực hiện khảo sát).
  + Các báo cáo chính về những giải pháp ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ATTT hàng đầu thế giới.
  + Panel Session lãnh đạo trao đổi giữa các Nhà quản lý Nhà nước (Bộ TTTT, Sở TTTT, VNCERT) và các chuyên gia ATTT, chủ đề “An toàn thông tin và thách thức đối với phát triển Đô thị thông minh”

  –     Phần 2 (Buổi chiều): 
  + Báo cáo chính về những giải pháp ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ATTT hàng đầu thế giới.
  + 02 Panel Session chuyên môn về ATTT gồm các tham luận từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin, với chủ đề “Thách thức và bảo vệ an ninh mạng” và “An toàn thông tin và bảo vệ kết nối thông minh”.
  Các nội dung chuyên môn do các Báo cáo viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ATTT, các chuyên gia từ các doanh nghiệp, công ty CNTT và ATTT, các cơ quan tổ chức – doanh nghiệp ứng dụng ATTT. Đây là phần trình bày về các vấn đề công nghệ, các giải pháp ứng dụng thực tế, rất hữu ích cho các tổ chức – doanh nghiệp quan tâm đến ATTT.

  6.   TRIỂN LÃM: 
  –     Số lượng gian hàng: Dự kiến 30 gian hàng
  –     Đối tượng tham gia:
  + Các Doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực CNTT và ATTT trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
  + Các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước 

  7.   CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
  –     Phần 1 (Buổi sáng): 08:00 – 12:00

  –     Phần 2 (Buổi chiều): 13:30 – 16:30
  VNISA phía Nam.