• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Trang chủ Thông tin Tin ngành

  Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ TP.HCM hỗ trợ công tác nghiên cứu và tìm kiếm thông tin

  Hiện nay, Trung tâm đang có chính sách hỗ trợ công tác nghiên cứu và tìm kiếm thông tin cho các cán bộ nghiên cứu thông qua dich vụ “Bạn đọc trực tuyến”, khi đăng ký dịch vụ bạn đọc sẽ được hưởng các quyền lợi cụ thể sau:

  Bạn đọc được cấp tài khoản truy cập trực tuyến cho phép tự tra cứu và khai thác toàn văn các nguồn tin phong phú và có giá trị cao qua các CSDL trong nước và quốc tế thuộc tất cả lĩnh vực hiện có tại Trung tâm thông qua website: www.cesti.gov.vn. Cụ thể gồm các CSDL sau:

  1. CSDL toàn văn ProQuest
  2. CSDL toàn văn tạp chí SpringerLink
  3. CSDL Kết quả nghiên cứu TP.HCM.
  4. CSDL Kết quả nghiên cứu Việt Nam.
  5. CSDL toàn văn tạp chí chuyên ngành KH&CN.
  6. CSDL toàn văn Tiêu chuẩn
  7. CSDL toàn văn Thông tin khảo sát đề tài nghiên cứu

  Ngoài ra, bạn đọc sẽ được hỗ trợ: Cung cấp tài liệu toàn văn hoàn toàn miễn phí có trong:
  1. CSDL Sciencedirect (www.sciencedirect.com)
  2. CSDL IEEE Xplore (www.ieeexplore.ieee.org)
  3. CSDL NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov)
  4. CSDL ReseachGate (http://www.researchgate.net)
  ……và rất nhiều các CSDL khác.

  Khi bạn đọc có nhu cầu tham khảo tài liệu ở các CSDL trên (Sciencedirect, IEEE,…), chỉ cần gửi thông tin tài liệu (nhan đề hoặc link tài liệu) qua email, chúng tôi sẽ download và gửi lại ngay.

  Mức phí dịch vụ là: 300.000đ/năm/tài khoản
  Đối tượng là sinh viên (giảm 50%): 150.000đ/năm/tài khoản

  Thông tin liên hệ:

  LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG
  Phòng Tư liệu – Trung tâm TT&TK KH&CN Tp.HCM (CESTI)
  79 Trương Định, P. Bến Thành, Q1, Tp.HCM
  ĐT: 38. 232. 197 Fax: 08.3829.1957
  DĐ: 01675. 125. 851
  Email: diemhuong@cesti.gov.vn

  (Nguồn: CESTI)