• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerhmdn
  computek
  khhd2018-icon
  bannersachtrang
  Trang chủ Thông tin Tin ngành

  Thư mời tham dự Hội thảo “Vai trò của công nghệ thông tin trong việc xây dựng thành phố thông minh”

  Thu moi Dai bieu Thu moi Dai bieu Thu moi Dai bieu

  Đính kèm:

  Thư mời (pdf)

  Thu moi Dai bieu(Nguồn:ICST)