• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180
  Trang chủ Xúc tiến thương mại XTTM trong nước

  Sở Công Thương TP.HCM mời Quý đơn vị tham dự Buổi kết nối các doanh nghiệp có khả năng cung ứng sản phẩm cho Công ty Samsung

  Sở Công Thương TP.HCM mời Quý đơn vị tham dự Buổi kết nối các doanh nghiệp có khả năng cung ứng sản phẩm cho Công ty Samsung lúc 10h00 thứ hai ngày 15/6/2015 tại Hội trường lầu 1 Sở Công Thương 163 Hai Bà Trưng Quận 3, TP.HCM

  HopketnoivoiSamsung15062015-1

  (Nguồn: Sở Công Thương TP.HCM)