• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180
  Trang chủ Roadshow Thực tập Quy định

  Quy định chung

  + Chương trình này chỉ áp dụng cho các DN CNTT-TT và những trường đại học – cao đẳng đăng ký tham gia chương trình.

  + Chương trình luôn hoan nghênh và đón nhận các DN hỗ trợ nhận SV thực tập.

  + Với SV, chỉ áp dụng cho các SV của các trường đã đăng ký và có tên trong chương trình.

  Quy định cách đăng ký thực tập:

  + SV tham khảo trên Website HCA thông tin nhận thực tập của các DN, sau đó,

  + Link về Website của DN để đăng ký thực tập, và:

  + Nếu DN đồng ý (sau khi xem hồ sơ của SV gửi kèm) thì xin thêm thư giới thiệu của Thấy Cô phụ trách hay Trưởng Khoa, rồi đến DN phỏng vấn, nếu đạt yêu cầu thì sẽ tiến hành thực tập theo những điều kiện thỏa thuận với DN.

  + 1 SV có thể đăng ký thực tập ở nhiều công ty, tuy nhiên nếu đã xin được thực tập ở bất cứ 1 cty nào thì phải thông báo cho Trường và Hội Tin Học biết.

  + DN cũng vậy, sau khi nhận SV thực tập, phải thông báo cho HCA biết còn hay đã nhận đủ lượng SV cần thiết để HCA cập nhật lên Web cho các SV khác biết.