HCA vui mừng chào đón Công ty Cổ phần TS24 trở thành Hội viên thứ 376

Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT trong 03 nhóm dịch vụ:

- TS24gov - Dịch vụ chính phủ điện tử cho DN. Hỗ trợ cho doanh nghiệp dịch vụ chính phủ điện tử trong lĩnh vực: thuế, hải quan, BHXH, thống kê, khuyến mại...

- TS24biz - Dịch vụ quản lý theo nghiệp vụ. Gồm 03 gói dịch vụ chính cho doanh nghiệp: Quản lý bán hàng, mua hàng, hóa đơn điện tử, kế toán (Sales24); Quản lý hành chính, nhân sự (HR24); Văn phòng điện tử theo tiêu chuẩn ISO (Office24).

- TS24pro - Dịch vụ quản lý tổng thể. Quản lý tổng thể doanh nghiệp sản xuất (TS24pro-M); Quản lý tổng thể doanh nghiệp thương mại, dịch vụ (TS24pro-S); Quản lý tổng thể doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị (TS24pro-R); Quản lý tổng thể doanh nghiệp đa ngành (TS24pro-A).

Thông tin chi tiết về TS24 vui lòng tham khảo tại: https://web.ts24.com.vn/en_US/

HCA trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm từ phía các doanh nghiệp, đối tác trong suốt thời gian qua.

HỘI TIN HỌC TP.HCM