VNISA phía Nam mời tham gia “Ngày An toàn Thông tin Việt Nam” năm 2019 với chủ đề “Nâng tầm An toàn, An ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số” (Enhancing national cybersecurity in the digital era)

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam” là sự kiện thường niên đã tạo được uy tín trong cộng đồng Công nghệ Thông tin (CNTT) và An toàn Thông tin (ATTT), được đông đảo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học, cộng đồng CNTT và giới truyền thông quan tâm, hưởng ứng. Đây là sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND TP.HCM.

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam” năm 2019 với chủ đề “Nâng tầm An toàn, An ninh thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số(Enhancing national cybersecurity in the digital era) sẽ được tổ chức đồng thời ở cả hai miền Nam – Bắc. Tại TP.HCM, sự kiện được chủ trì bởi Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam), Cục An toàn Thông tin - Bộ TTTT, và Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND TP.HCM.

Thông tin chi tiết về sự kiện: http://vnisahcm.org.vn/vi-vn/hoat-dong-chi-hoi/vnisa-thong-tin-su-kien-ngay-an-toan-thong-tin-vie.aspx

Website sự kiện Ngày ATTT Việt Nam 2019: https://ngayantoanthongtin.vnisahcm.org.vn/

VNISA phía Nam