Tham luận VIO 2019 - Định hình tương lai Fintech Việt Nam - Shaping the future of Vietnam Fintech

Thông tin hoạt động chuỗi sự kiện:

* Lễ trao giải TOP ICT VIỆT NAM 2019

* Khai mạc Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 24 (Vietnam ICT Outlook - VIO 2019) 

* Hình ảnh chuỗi sự kiện

* Tài liệu VIO 2019 online - Conference's booklet

October 31, 2019

TOÀN CẢNH CNTT-TT VIỆT NAM - VIO LẦN THỨ 24

MORNING SESSION

·      Hội thảo phiên toàn thể I Conference (8:00 – 12:00, ALPAS)

·      Khu trải nghiệm, trưng bày giải pháp công nghệ I Exhibition Zone (8:00 – 17:30, DIWA 1)

07:30

Tiếp đón đại biểu/ Registration

08:00

Khai mạc khu triển lãm, trải nghiệm công nghệ
Welcome – Opening Ceremony Exhibition Zone

08:15

Nghi thức khai mạc - Giới thiệu đại biểu
Phát biểu khai mạc của Hội Tin Học TPHCM I Opening Speech of HCA

Định Hình Tương Lai Fintech Việt Nam I Shaping the future of Vietnam Fintech
Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA I Mr. Lam Nguyen Hai Long,
Chairman of HCA

08:30

 

 

08:40

Phát biểu chào mừng của Bộ Thông tin và Truyền thông
Welcome Speech of Ministry of Information and Communications
Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Mr Phan Tam, Vice Minister, Ministry of Information and Communications

Phát biểu chào mừng của Ủy ban Nhân dân TPHCM  I Welcome Speech of Hochiminh City Government
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM

08:50

Phát biểu chào mừng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam I Welcome Speech of Vietnam State Bank
Ông Trần Đình Cường, Phó Giám Đốc, Ngân Hàng Nhà Nước Chi nhánh TP.HCM

09:00

Kí kết giữa HCA và đối tác  I MOU Signing Ceremony between HCA and partners:
HCA và Viện Fintech Singapore  I HCA - FTA
HCA và Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQGHCM I HCA - VNUHCM IBT

Công bố Hội đồng sáng lập Viện Fintech và Viện AI trực thuộc HCA
Ban tổ chức cảm ơn nhà tài trợ

09:20

 

Toàn cảnh Fintech Việt Nam 2019 I Overview of Fintech Vietnam 2019
Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng, Viện Chiến Lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mr. Pham Xuan Hoe, Vice President, Strategic Institute of The State Bank of Viet Nam

09:40

Ngân hàng số - xu hướng tất yếu của các ngân hàng I Digital banking - the inevitable trend of banks
Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Mr. Nguyen Dinh Thang, Chairman of Board of Directors, LienVietPostBank

10:00

AI and Automation at Financial Institutions: What's Possible Today?
Dr Mark Shmulevich, COO TAIGER, Advisory board member of  Singapore-MIT

10:20

Fintech Application Experiences in Singapore
Dr Koh, CEO and Founder of Singapore Fintech Academy

10:40

Thanh toán Dịch vụ Công không dùng tiền mặt thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam I Promote the development of Fintech ecosystem in Viet Nam
Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media
Mr. Nguyen Son Hai, Deputy General Director of VNPT - Media Corporation

11:00

Bàn tròn thảo luận: ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI FINTECH VIỆT NAM
Panel Discussion: Shaping the Future of  Vietnam Fintech
Moderator: Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Moderator: Mr. Nguyen Toan Thang, General Secretary, Vietnam Banks Association

12:00

Kết thúc phiên buổi sáng. Tiệc trưa

End of  Morning Session. Networking Luncheon

 

 

AFTERNOON SESSION (13:30 – 17:30)

13:00

Đón khách I Registration

 

Hoạt động xúc tiến, kết nối thương mại, B2B I Business Matching Session (13:30 – 17:30, DIWA 1)

Chương trình Hội thảo chuyên sâu với 6 chủ đề tại 3 sảnh I Panels discussion

HALL ALPAS 01

 

Panel 01 I 13:30 - 15:20

Xu thế phát triển, vai trò và tác động của FinTech đối với nền  kinh tế trong bối cảnh hiện nay
Fintech’s development trend, role and impact on the economy in the current context

Moderator:  Ông Trần Thanh Nam, Giám đốc Công ty MOCA I Mr. Tran Thanh Nam, Director of MOCA

13:40

Fintech disruption of Traditional Financial Service

Dr. Patrick Thng, Director, Innovation Management & Senior Faculty of Singapore Management University

14:05

Hoàn thiện ngân hàng số 3.0 và hướng tới 4.0 I Developing Digital Bank 3.0, Looking forward Bank 4.0

Ông Dương Trọng Chữ, Giám đốc Khối Ngân hàng số - LienVietPostBank,
Mr. Duong Trong Chu, Director of Digital Bank Division – LienVietPostBank

14:25

Thành phố Hồ Chí Minh và tiềm năng trở thành Fintech Hub
Ho Chi Minh City and the potential to become a Fintech Hub

TS. Trần Hùng Sơn, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM Dr. Tran Hung Son, Vice President of The Research Institute of Technology of HG-HCM

14:40

Thảo luận, giao lưu hỏi đáp I Panel Discussion
Moderator: Mr. Tran Thanh Nam, Director of MOCA

 

Panel 02  I 15:30 – 17: 30

Fintech và sự thay đổi của công nghệ, dịch vụ thanh toán
Fintech and the change of technology, payment services

Moderator: Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Liên Việt Post Bank
Mr. Nguyen Dinh Thang, Chairman of Lien Viet Post bank

15:30

Thực trạng tài chính toàn diện ở Việt Nam, Vai trò của hệ sinh thái Viettelpay
Financial inclusion in Vietnam, The Role of Viettelpay ecosystem

Ông Trương Quang Việt - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel
Mr. Truong Quang Viet - CCO of Viettel Digital Services Corporation

15:55

Giải pháp ứng dụng eKYC phục vụ nền kinh tế số, chính quyền số
Some applications of eKYC in digital transformation of the economy in Viet Nam

TS. Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Trung tâm Giải pháp, Tích hợp hệ thống, VNPT
Dr. Nguyen Duc Kien, Director of System Integration Center, VNPT

16:15

Fintech và thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính bền vững
Fintech - the promotion of comprehensive and sustainable finance

Ông Trần Viết Vĩnh, Giám đốc Công ty FIIN I Mr Tran Viet Vinh, CEO & Founder of Fiin Company

16:30

Các nguyên tắc xây dựng khung pháp lý liên quan đến thanh toán số
TS Lê Đức Quang Tú - Phó Viện trưởng VNUHCM-IBT

16:45

Thảo luận, giao lưu hỏi đáp I Panel Discussion
Moderator: Mr. Nguyen Dinh Thang, Chairman of Lien Viet Post bank

 

 

HALL ALPAS 02

 

Panel 03 I 13:30 - 15:20
Công nghệ AI và IoT

Moderator: Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HCA, Giám đốc Công ty Tư vấn CNTT PAT Consulting
Moderator: Mr. Phi Anh Tuan, HCA Vice Chairman, General Director of PAT Consulting

13:30

The Future Of Fintech, Convergence of AI, IoT, Big Data and Blockchain
Tương lai của Fintech, Hội tụ công nghệ AI, IoT, Big Data and Blockchain

Mr Kelvin Cheung, Group CTO NDN Group Infinite Innovation & Creativity

13:55

Giải pháp tăng sự tin cậy, tự động hóa và trải nghiệm khách hàng trong sử dụng dịch vụ tài chính
The new era of contact center - Improve Customer Experience, Reliability by Automating the operation for Finance Service Industry

Ông Trần Quốc Việt – CMC TSSG Contact Center I  Mr. Tran Quoc Viet, CMC TSSG, Contact Center

14:10

Công nghệ đa kênh tích hợp Omni channel trong Contact Center & công nghệ bảo mật sinh trắc học bằng giọng nói I Omnichannel Contact Center & Voice Biometrics

Ông Mai Chí Trung, Giám Đốc Giải pháp Công Ty Base Business Solutions
Mr. Mai Chí Trung, Solutions Director of Base Business Solutions

14:20

Tăng cường trải nghiệm số bằng nền tảng hội thoại thông minh
How conversational AI create disruptive digital experience

Ông Nguyễn Thượng Tường Minh, Quản lý dự án FPT.AI Mr. Nguyen Thuong Tuong Minh – Project Manager FPT.AI

14:30

Thảo luận, giao lưu hỏi đáp I Panel Discussion

Moderator: Mr. Phi Anh Tuan, HCA Vice Chairman, General Director of PAT Consulting

 

Panel 04  I 15:30 – 17: 30

Giải pháp công nghệ cho ngành tài chính
IT Solutions for the financial services industry

Moderator: Ông Hà Thân, Phó Chủ tịch HCA, Tổng Giám đốc Công ty CP Tin học Lạc Việt
Moderator: Mr Ha Than, CEO Lac Viet Computing Corporation

15:30

Deep Learning and NLP (Natural Language Processing) - Best legal research tools for Legal, Compliance, Product Departments in financial institutions.

Ông Hà Duy An, Giám đốc Giải pháp AIoT - Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

15:50

Bảo mật thông tin trong thời đại số

Ông Hoàng Tuấn Hải, Giám đốc sản phẩm máy tính xách tay phân khúc Doanh nghiệp, Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam

16:00

Giám sát bảo mật trên Cloud – Overview of Cloud Security Monitoring

Bà Phan Thị Mai Linh, Security Lead, CMC TSSG

16:10

The truth behind “Digitalization” from Payments processing perspective

Mr Nam Hun Lim, Division Head, Global Business Division, BC CARD

16:30

Thảo luận, giao lưu hỏi đáp I Panel Discussion
Moderator: Mr Ha Than, CEO Lac Viet Computing Corporation

 

 

HALL DIWA 02

 

Panel 05 I 13:30 - 15:20

FinTech và vấn đề an toàn bảo mật thông tin
The cyber security challenges for the Fintech

Moderator: Ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch Chi hội An Toàn Thông Tin phía Nam
Mr. Ngo Vi Dong, Chairman of Vietnam Information Security Association - VNISA Southern Branch

13:30

The Risk on New Age Economy: Cyber Threats on Digital Transformation
Rủi ro đối với nền kinh tế thời đại mới: Các mối đe dọa mạng trong chuyển đổi số

Mr. DAR Wong, Giám đốc chiến lược Bain Partners & Management Ltd

13:55

                     Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
                     Block-chain in secure non cash payment for Vietnam market

                     Mr. Freddy Elturk – CEO, Founder of Vizidox Solutions Limited

14:15

Bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng tăng
How to protect critical infrastructure from ever-increasing cyber threats?

Ông Trí Vũ, Giám Đốc Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm, OPSWAT Việt Nam Mr. Tri Vu, Director of Software Engineering, OPSWAT Vietnam

14:35

Tiếp cận nền tảng bảo mật mới I Approaching New security platform

Ông Thái Vương Khang, Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu, Network Security
Mr. Thai Vuong Khang, Sao Bac Dau Technologies Group, Leader Network Security

14:45

Thảo luận, giao lưu hỏi đáp I Panel Discussion
Mr. Ngo Vi Dong, Chairman of Vietnam Information Security Association - VNISA Southern Branch

 

Panel 06  I 15:30 – 17: 30

FinTech - Đột phá Khởi nghiệp & Nguồn nhân lực
Fintech: Startups & Human Resource

Moderator:  TS Nguyễn Anh Phong, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật
Dr. Nguyen Anh Phong, Head of Department of Finance & Banking - University of Economics and Law

15:30

Fintech Start ups: Which vertical

Mr Timothy Chen, Associate Director, Fintech Academy

15:50

Những công ty phần mềm phát triển đã tạo ra lợi thế sáng tạo thông qua hoạt động start-up liên tục như thế nào?
How mature software companies lead innovation advantage through continuous start-up?

Ông  Lã  Mạnh  Cường,  Tổng  Giám  Đốc,  OPSWAT  Việt  Nam  I  Mr.  Cuong  La,  General  Director, OPSWAT Vietnam

16:00

Building a Fintech Ecosystem - Empowering people

Ms. Siew Wai San, Associate Director, Fintech Academy Singapore,

16:10

Thảo luận, giao lưu hỏi đáp I Panel Discussion
Moderator: Dr. Nguyen Anh Phong, Head of Department of Finance & Banking - University of Economics and Law