Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) mời quý Doanh nghiệp tham dự chương trình Cafe Doanh nhân HUBA - Kỷ niệm 3 năm với chủ đề: "Kinh tế số và xu hướng chuyển đổi của doanh nghiệp - Cơ hội và thách thức"
1

2

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) mời quý Doanh nghiệp tham dự chương trình. Tại Chương trình có 12 bàn Demo, HUBA mời  3-4 đơn vị/DN cung cấp DV/GP CNTT là Hội viên HCA đăng ký tham dự, phí 3 tr/bàn, kích thước 0,6x1,8 m. Các doanh nghiệp quan tâm tham dự hỗ trợ chi phí 500.000đ/người.

HUBA