• Đăng ký
 • Đăng nhập
  banner-knsv-130-280
  b2b9284x130
  bannertopn
  banner-vio-130
  Trang chủ Xúc tiến thương mại XTTM trong nước

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM) mời tham dự buổi: “Gặp gỡ và giao lưu Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc”

  thumoi-gltm-vn-hq

  Đính kèm:
  Phiếu đăng ký tham dự

  (Nguồn: VCCI-HCM)