• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Trang chủ Xúc tiến thương mại Ý tưởng cho nhà đầu tư

  Phần mềm chấm điểm thực hành môn tin học văn phòng (Word)

  Phần mềm này giúp giáo viên tự đặt thời gian kiểm tra, học viên sẽ thực hành bài làm trên phần mềm

  Phần mềm này giúp giáo viên tự đặt thời gian kiểm tra, học viên sẽ thực hành bài làm trên phần mềm. Khi hết giờ phần mềm tự đóng lại và học viên sẽ không tiếp tục làm bài trên đó được. GV sẽ mở phần mền của học viên ra và bấm vào mục kết quả. Phần mềm sẽ hiện lên các lỗi, % thời gian và tự đánh giá cho điểm. Phần mềm có mật khẩu dành cho GV để tránh học viên tìm và sửa các chức năng. GV có thể đưa bài vào phần mềm.