• Đăng ký
 • Đăng nhập
  banner-futsal-130
  b2b9284x130
  banner-top-130x185
  banner-vio-130
  Trang chủ Thông tin Hoạt động hội viên Tin hội viên

  PERP được Bộ Thông tin và Truyển thông công bố là sản phẩm trong nước đạt tiêu chí được ưu tiên đầu tư, mua sắm

  Theo Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố thông tin phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp PERP là sản phẩm được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong các cơ quan Chính phủ và khối Doanh nghiệp Nhà nước.

  Theo đó, sản phẩm PERP của Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Vĩnh Cửu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 5, Điều 6 và được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.

  untitled

  Với kết quả trên, Công ty Vĩnh Cửu đã lọt vào Top 5 đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam, có sản phẩm đạt tiêu chí của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Các đơn vị cùng nhóm với Vĩnh Cửu gồm FPT, CMC, Sao Bắc Đẩu và Misa Group.

  Thông tin được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông Tin và Truyền Thông
  Chi tiết tại http://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/tinchitiet.aspx?tintucid=102280

  untitled2

  CÔNG BỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, MUA SẮM
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  (Nguồn: PERP)