• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  BACKDROP FUTSAL130
  Trang chủ Thông tin Tin ngành

  MỜI DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NGHỊ ĐỊNH TRIỂN KHAI LUẬT AN NINH MẠNG

  Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Dự thảo Nghị định gồm 06 chương 30 điều.

  Dự thảo Nghị định này được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an cùng với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.
  Các ý kiến đóng góp xin gửi về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, địa chỉ 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: luatanm@gmail.com./.

  File đính kèm:

  Dự thảo Phụ lục Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
  Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về An ninh quốc gia

  Tham khảo thêm tại:
  http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-moi/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-an-ninh-mang-314.html