• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Trang chủ Câu lạc bộ Đào tạo Thông tin

  Larion Computing kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự khóa Quản lý dự án Nâng cao

  Khóa đào tạo Quản lý dự án nâng cao sẽ tập trung đưa ra các tình huống và các vấn đề xuất phát từ thựa tế mà các chuyên gia quản lý dự án phải đối mặt hàng ngày, giảng viên sẽ đưa các tình huống và các vấn đề này vào bài giảng để học viên tiếp xúc, trao đổi, giải quyết, tăng cường việc ứng dụng trong các tình huống cụ thể, sáng tạo để giải quyết vấn đề.