• Đăng ký
 • Đăng nhập
  pana
  cns
  vnpt
  lacviet
  Trang chủ Roadshow Kết nối DN và Sinh viên Giới thiệu

  HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI SINH VIÊN 2017 – Chủ đề: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-VT”

  roadshow1 roadshow2 roadshow3

  Thông tin thêm về chương trình vui lòng liên hệ:

  Ms Chung Phụng Châu (Ban truyền thông HCA – phụ trách Roadshow):
  chaucp@hca.org.vn ; chungphungchau@gmail.com – 0931.064.882

  Ms Trần Thị Hoàng Yến (Ban truyền thông HCA – phụ trách Roadshow):
  yenth@hca.org.vn ; tranhoangyen.media@gmail.com – 0937.654.686

  Đính kèm:

  Quyền lợi đồng hành chương trình

  Phiếu đăng kí đồng hành