• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180
  Trang chủ Thông tin Tin ngành

  Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Phú Yên với chủ đề “Chuyển đổi số”

  Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ XXIII sẽ được tổ chức tại tỉnh Phú Yên diễn ra trong 03 ngày, ngày 22-24/8/2019 với chủ đề “Chuyển đổi số: kết nối, chia sẻ dữ liệu hoàn thiện Chính quyền điện tử”.
  Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là hội thảo nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh/thành, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT tạo sự thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh đã trở thành sự kiện thường niên.

  1. Mục đích Hội thảo:
  Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển CNTT-TT của tỉnh Phú Yên, các Bộ, các ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ trong xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần xây dựng Chính quyền điện tử hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
  Là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu, tư vấn những giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật công nghệ mới.
  Thông qua Hội thảo với sự tham dự của các cơ quan thông tin và truyền thông từ trung ương đến các địa phương trong cả nước sẽ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phú Yên, đặc biệt là quảng bá tạo sự thu hút mạnh mẽ cho phát triển du lịch, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Nội dung hội thảo:
  2.1. Đối với cấp Trung ương:
  – Chính phủ điện tử những thành tựu đạt được, các giải pháp, định hướng năm 2020 và những năm tiếp theo.
  –  Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, mô hình đô thị thông minh;
  – Cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kết nối các ứng dụng cấp quốc gia và tại địa phương. Hiện trạng và định hướng việc chuyển đổi số phục vụ Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số.
  – Hiện trạng và định hướng nâng cao an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước đến năm 2020.
  – Phát triển hạ tầng CNTT-TT, giải pháp và định hướng dùng chung hạ tầng, viễn thông, CNTT.
  – Ứng dụng CNTT trong bối cảnh công nghiệp 4.0 với biến đổi khí hậu.

  2.2. Đối với các mô hình nổi bật của các tỉnh/thành:
  – Mô hình hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin song song với việc triển khai kết cấu hạ tầng CNTT tập trung quản lý kho dữ liệu;
  – Số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ, liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ CQĐT, phát triển kinh tế-xã hội.
  – Hiệu quả mô hình cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3,4.
  – An toàn thông tin trong xây dựng CQĐT cấp tỉnh.
  – Nguồn lực, nguồn nhân lực cho phát triển CNTT-TT.
  – Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ mới và phát triển công nghệ thông tin.

  2.3 . Ứng dụng và giải pháp CNTT trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0
  – Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn hóa, du lịch để phát triển kinh tế địa phương, liên kết phát triển du lịch các khu vực; trong lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp, dự báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, cảnh báo lũ,… thích ứng với biến đổi khí hậu.
  – Giải pháp trí tuệ nhân tạo lắng nghe dư luận xã hội trên kênh mạng trực tuyến, phân tích hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước.
  – Giải pháp xây dựng kho dữ liệu số cấp tỉnh.
  – Cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kết nối các ứng dụng cấp quốc gia và tại địa phương;
  – Giải pháp thu thập, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trung ương và địa phương.
  – Giải pháp thúc đẩy sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử từ Trung ương đến địa phương.

  3. Một số mốc thời gian quan trọng của hội thảo
  – Hội thảo chính thức: Từ ngày 22/8-23/8/2019 
  – Thời hạn đăng ký báo cáo tham luận: 
  + Đăng ký chủ đề, tóm tắt báo cáo, gửi trước ngày 10/5/2019.
  + Toàn văn báo cáo tham luận, gửi trước ngày 20/6/2019.
  -Thời hạn đăng ký tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm: trước ngày 10/5/2019.

  4. Thông tin liên hệ
  – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên
  – Địa chỉ : 10 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên
  – Điện Thoại: 0257.3819958, 0905 195 263 (Phạm Nữ Bảo Ngọc – Trưởng phòng Công nghệ thông tin); Fax: (0257) 3819958
  – Email: sophuyen@mic.gov.vn.

  Đính kèm:
  Thông báo số 1