• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Trang chủ Hội viên Phí tham dự và ưu đãi

  Hội phí

  1. Hội viên cá nhân:

  – Lệ phí gia nhập: 100.000 đ

  – Hội phí : 60.000 đ/năm        

  2. Hội viên đơn vị:

  – Lệ phí gia nhập: 1.000.000 đ

  – Hội phí: 3.000.000 đ/ năm

  – Đơn vị mới thành lập dưới 2 năm: giảm 50% Hội phí (năm đầu tiên)