• Đăng ký
 • Đăng nhập
  banner-futsal-130
  b2b9284x130
  banner-top-130x185
  banner-vio-130
  Trang chủ Xúc tiến thương mại XTTM nước ngoài

  Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại TPHCM, HCA và Hội Đồng Xúc Tiến Xuất Khẩu Điện Tử và Phần Mềm Ấn Độ – ESC mời tham dự buổi: “Giao Lưu Doanh Nghiệp Công nghệ Thông tin & Phần Mềm Ấn Độ”

  Với sự ủng hộ của Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại TP.HCM và phối hợp với Hội Tin Học TP.HCM, Hội Đồng Xúc Tiến Xuất Khẩu Điện Tử và Phần Mềm Ấn Độ – ESC mời tham dự buổi: “Giao Lưu Doanh Nghiệp Công nghệ Thông tin & Phần Mềm Ấn Độ” được tổ chức vào lúc 09g00 Thứ Năm ngày 06/10/2016,  tại Khách sạn Sheraton Saigon (Hall VIP 3-4) – số 88, Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  invitation-esc_vietnamese-revised-final

  Đính kèm:

  Thư mời (Vietnamese)

  Invitation (English)

  Danh sách 13 Công ty Ấn Độ tham dự

  Phiếu đăng ký