• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180
  Trang chủ Thông tin Hoạt động HCA Tin HCA

  HCA – Đại học Hoa Sen: Chiêu sinh khóa học Chuyên viên Phân tích Dữ liệu lớn – BIG DATA

  Big-Data-400-hours--chuong-trinh-HCA-1 Big-Data-400-hours--chuong-trinh-HCA-2 Big-Data-400-hours--chuong-trinh-HCA-3 Big-Data-400-hours--chuong-trinh-HCA-4 Big-Data-400-hours--chuong-trinh-HCA-5 Big-Data-400-hours--chuong-trinh-HCA-6 Big-Data-400-hours--chuong-trinh-HCA-7