• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  BACKDROP FUTSAL130
  Trang chủ Sự kiện Giao lưu liên kết phát triển CNTT - TT Tin tức

  GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CNTT-TT LẦN 5 – LÂM ĐỒNG 2014: Ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp công nghệ cao

  Tại Lâm Đồng, trong những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã được đầu tư nghiên cứu và áp dụng trên nhiều đối tượng thông qua hàng loạt các nghiên cứu sâu từ công nghệ chọn lọc và phục tráng giống (dứa Cayenne, chuối Laba, Dâu tây), nghiên cứu cải tiến quy trình kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi (rau, hoa, chè, cà phê, dâu tằm, điều, cây ăn quả, cây dược liệu, vật nuôi) công nghệ nhà lưới, nhà kính (rau – hoa), công nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ sau thu hoạch (rau, hoa, chè, cà phê) … Đến nay có trên 50% diện tích canh tác rau, hoa được ứng dụng công nghệ cao, 25% diện tích chè được ứng dụng công nghệ cao, 11% diện tích cà phê được chuyển đổi sang giống mới có năng suất, chất lượng cao. Có thể nói, Lâm Đồng đã hình thành nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và đang dẫn đầu toàn quốc về hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

  Định hướng phát triển và nhu cầu thu hút đầu tư ngành CNTT Lâm Đồng gắn chặt chẽ với các xu hướng phát triển CNTT trên thế giới; trong đó ưu tiên phát triển theo hướng phát huy những tiềm năng và lợi thế của tỉnh để hội nhập với khu vực và quốc tế. Nhằm thực hiện quyết tâm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng phát triển và từng bước hiện đại; Lâm Đồng đã và đang tập trung vào việc hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  Một số hình ảnh:

  1 (1) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 5 (1) 7 8 9

   

  Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

  (Nguồn: HCA Media)