• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Trang chủ Thông tin Hoạt động hội viên Tin hội viên

  FSI mời tham dự Hội thảo “Xây dựng hạ tầng dữ liệu cho doanh nghiệp số”

  thumoi_16x26cm-01 thumoi_16x26cm-02

  *** Thông tin đăng ký tham dự Hội thảo:

  Mr. Nguyễn Hùng Cường – Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp 
  cuongnh@fsivietnam.com.vn – 0965 928 911
  T:+848-9975 279(23)  |  F:+848-9975 289

  (Nguồn: FSI)