• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  BACKDROP FUTSAL130
  Trang chủ Thông tin Hoạt động hội viên Tin hội viên

  FSI mời tham dự Hội thảo “Xây dựng hạ tầng dữ liệu cho doanh nghiệp số”

  thumoi_16x26cm-01 thumoi_16x26cm-02

  *** Thông tin đăng ký tham dự Hội thảo:

  Mr. Nguyễn Hùng Cường – Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp 
  cuongnh@fsivietnam.com.vn – 0965 928 911
  T:+848-9975 279(23)  |  F:+848-9975 289

  (Nguồn: FSI)