• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow-nho
  BACKDROP FUTSAL130
  Trang chủ Xúc tiến thương mại Cơ hội kinh doanh

  Doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu đầu đọc đĩa CDR và DVD

  Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ:

  Người liên hệ: Ông Miguel Gallino; DĐ: (+56-99) 331 8270

  Tên doanh nghiệp: Go-Shop Ltda

  ĐC: General Blanche 8946, Las Condes, Santiago, Chile

  ĐT: (+56-2) 224 2845; Fax: (+56-2) 229 9721; Website: www.go-shop.cl