• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  VIO ngang
  Trang chủ Thông tin Tin ngành

  Đại học Mở TP.HCM mời Doanh nghiệp thực hiện khảo sát sử dụng lao động ngành ​Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin quản lý

  Với mục tiêu cập nhật các chương trình đào tạo hiện hành theo hướng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị Quý Anh/Chị trả lời Phiếu thu thập thông tin với các nội dung dưới đây:

  Khảo sát sử dụng lao động ngành Khoa học máy tính 

  Khảo sát sử dụng lao động ngành Hệ thống thông tin quản lý

  Thông tin liên hệ tiếp nhận:
  Nguyễn Trung Hậu
  hau.nt@ou.edu.vn/ 0789620520
  Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Mở TP.HCM

  Đại học Mở TP.HCM