• Đăng ký
 • Đăng nhập
  logoqbe
  pana
  cns
  vnpt
  Trang chủ Thông tin Hoạt động HCA Tin HCA

  Công văn số 855/BTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp CNTT

  Bộ Thông tin và Truyền thông mời doanh nghiệp cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp CNTT, sau đây là nội dung chi tiết:

  cv855bttt

  Đính kèm:
  Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp CNTT năm 2017