• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Trang chủ Câu lạc bộ Đào tạo Thông tin

  Chương trình hoạt động quý IV/2014 của CLB Đào tạo HCA (HCA-TC)

  1. Khoá Cải tiến liên tục – Kaizen

  – Thời gian khai giảng: 22/11/2014 (Khoá 1), 10/01/2015 (Khoá 2)

  – Địa điểm: Nhà 5, CVPM Quang Trung, Quận 12

  – Nội dung và thông tin chi tiết: http://www.mediafire.com/view/tdicqvy69li6vvn/Noi_Dung_Chuong_Trinh_Kaizen_LARION.pdf

  – Profile giảng viên: http://www.mediafire.com/view/fb2ncdk60wgg6ap/CV_Huynh_Van_Thong.pdf

  2. Khoá Quản lý dự án nâng cao

  – Thời gian khai giảng: Ngày 29/12/2014

  – Địa điểm: Toà nhà Vina Giày, 180 – 182 Lý Chính Thắng, Quận 3

  – Nội dung và thông tin chi tiết: http://www.mediafire.com/view/wk3ki5n6x0g3se2/LARION_Noi_Dung_Quan_Ly_Du_An_Nang_Cao.pdf

  – Profile giảng viên:

  3. Khoá kiểm soát nội bộ

  – Thời gian khai giảng: Tháng 13/12/2014

  – Địa điểm: Nhà 5, CVPM Quang Trung, Quận 12

  – Nội dung và thông tin chi tiết: http://www.mediafire.com/view/a5sdwap8pxyt1p4/Xay_Dung_He_Thong_Kiem_Soat_Noi_Bo.pdf

  – Profile giảng viên: http://www.mediafire.com/view/3td7v6d6a76pfu9/CV_Nguyen_Quyet_Chien.pdf

   

  HCA-TC