• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  VIO ngang

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  49/2010/QĐ-TTg
  19/07/2010
  -
  -

  QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2010/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN

  2
  12/2010/QĐ-TTg
  12/02/2010
  -
  -

  Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010

  3
  560/TCT-TNDN
  -
  -
  -

  Công văn của Tổng cục Thuế số 560/TCT-TNDN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  4
  6864/TC/TCT
  -
  -
  -

  Công văn của Bộ tài chính số 6864/TC/TCT ngày 7/6/2005 về việc phân bổ thuết GTGT đầu vào được khấu trừ

  5
  2410/TCT-PCCS
  -
  -
  -

  Văn bản của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính số 2410/TCT-PCCS ngày 22/7/2005 về việc vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế