• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  31/10/2006
  06/03/2014
  -
  -

  Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 31/10/2006 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp

  2
  44/2005/QĐ-TTg
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 44/2005/QĐ-TTg ngày 2/3/2005 về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2005

  3
  2856/QĐ-BKHCN
  06/03/2014
  -
  -

  Danh mục đính kèm Quyết định số 2856/QĐ-BKHCN

  4
  99/2011/ND-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Nghị định số 99/2011/nđ-cp ngày 27 tháng 10 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  5
  2059/QĐ-BGDĐT
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định 2059/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  6
  115/2006/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2006/NĐ-CP ngày 04/10/2006 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin

  7
  05/2007/QH12
  06/03/2014
  -
  -

  Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05 /2007/QH12, Luật này đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007

  8
  236/2006/QĐ-TTg
  06/03/2014
  -
  -

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 về Phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 – 2010)

  9
  57/2006/NĐ-CP
  06/03/2014
  -
  -

  Nghị Định 57/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Thương mại Điện tử

  10
  68/2005/QĐ-TTg
  06/03/2014
  -
  -

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 68/2005/QĐ-TTg ngày 4/4/2005 về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp