• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  VIO ngang

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  1233/QĐ-BTTTT
  27/07/2015
  -
  -

  Quyết định V/v ban hành chương trình khung và mẫu giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khuôn khổ đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”

  2
  11 /2015/TT-BTTTT
  05/05/2015
  -
  -

  Thông tư số 11 /2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông về việc Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

  3
  527/QĐ-BTTTT
  13/04/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Chỉ định phòng thử nghiệm truyền dẫn quang

  4
  360/QĐ-BTTTT
  25/03/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Ban hành kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPV6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPV6 quốc gia

  5
  08/2015/TT-BTTTT
  25/03/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

  6
  06/2015/TT-BTTTT
  23/03/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  7
  02/2015/TT-BTTTT
  27/02/2015
  -
  -

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS”

  8
  01/2015/TT-BTTTT
  13/02/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành

  9
  76/2007/QĐ-UBND
  06/03/2014
  -
  -

  Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

  10
  14/2006/TC-BTM
  06/03/2014
  -
  -

  Bộ Thương mại ban hành Chị thị số 14/2006/TC-BTM ngày 06/12/2006 về việc triển khai tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 – 2010