• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  VIO ngang

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  36/2015/TT-BTTTT
  23/12/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+”

  2
  36/2015/TT-BTTTT
  23/12/2015
  Thông tư
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+”

  3
  35/2015/TT-BTTTT
  15/12/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

  4
  35/2015/TT-BTTTT
  15/12/2015
  Thông tư
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

  5
  33/2015/TT-BTTTT
  05/11/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz”

  6
  31/2015/TT-BTTTT
  29/10/2015
  -
  -

  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

  7
  1748 /QĐ-BTTTT
  21/10/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin

  8
  27/2015/TT-BTTTT
  28/09/2015
  -
  -

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng”

  9
  26/2015/TT-BTTTT
  28/09/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHZ đến 2000 MHZ

  10
  25/2015/TT-BTTTT
  09/09/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông