• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Văn bản pháp lý Văn bản đã ban hành

  Từ khóa
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Từ ngày
  Đến ngày
  STT
  Số văn bản
  Ngày ban hành
  Loại văn bản
  Cơ quan ban hành
  Nội dung
  Tải về
  1
  671/QĐ-BTTTT
  28/04/2016
  Quyết định
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ban hành mẫu hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.vn”

  2
  11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
  07/04/2016
  Thông tư liên tịch
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

  3
  10/2016/TT-BTTTT
  01/04/2016
  -
  -

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”

  4
  08/2016/TT-BTTTT
  30/03/2016
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

  5
  09/2016/TT-BTTTT
  30/03/2016
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

  6
  07/2016/TT-BTTTT
  17/03/2016
  Thông tư
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

  7
  02/2016/TT-BTTTT
  01/02/2016
  Thông tư
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

  8
  04/CT-BTTTT
  15/01/2016
  -
  -

  Về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

  9
  40/2015/TT-BTTTT
  25/12/2015
  Nghị quyết
  Ban giám đốc

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

  10
  39/2015/TT-BTTTT
  25/12/2015
  Thông tư
  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)”