• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Văn bản pháp lý Lưu ý trong văn bản mới

  Tin mới nhất

  Tin mới nhất VCCI mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (19/01/2015)

  VCCI mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

  Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp có hoạt động trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán.

  Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

  Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 29/01/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

  Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

  Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  ĐT: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

  Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

  Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

  Đính kèm:

  – Công văn xin ý kiến Dự thảo

  – Thông tư hướng dẫn

  – Gợi ý góp ý Dự thảo

  (Nguồn: VCCI)

   

  Từ khóa
  Ngành nghề