• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Văn bản pháp lý

  Tin nổi bật
  Tin mới nhất

  39/2015/TT-BTTTT

  Tháng Năm 7, 2016

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)”

  07/2016/TT-BTTTT

  Tháng Năm 7, 2016

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

  02/2016/TT-BTTTT

  Tháng Năm 7, 2016

  Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

  671/QĐ-BTTTT

  Tháng Năm 7, 2016

  Ban hành mẫu hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.vn”

  11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

  Tháng Năm 7, 2016

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

  35/2015/TT-BTTTT

  Tháng Năm 7, 2016

  Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

  36/2015/TT-BTTTT

  Tháng Năm 7, 2016

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+”

  33/2015/TT-BTTTT

  Tháng Tư 26, 2016

  Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz”

  01/2015/TT-BTTTT

  Tháng Tư 26, 2016

  Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành

  1748 /QĐ-BTTTT

  Tháng Tư 26, 2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin

  Từ khóa
  Ngành nghề