• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  Banner Roadshow icon
  BACKDROP FUTSAL130

  Trang chủ Sự kiện Hội thảo quốc gia Tin tức

  THÔNG BÁO SỐ 01: Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ XX sẽ được tổ chức tại Lý Sơn

  Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là hội thảo nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh/thành của đất nước trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm […]

  Hội thảo Hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam 2014 (Quảng Ninh)

  Hội thảo Hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra từ 28-30/9/2014 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Với chủ đề “Chính quyền điện tử: Hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư”, hội thảo là cơ hội để các thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ… chia sẻ, trao đổi về lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử.