• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285

  Trang chủ Sự kiện Hội thảo quốc gia Giới thiệu hội thảo quốc gia

  HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ VIII – KIÊN GIANG 2004

  THÔNG BÁO LẦN I
  V/v đăng ký tham dự và gửi tham luận Hội thảo hợp tác phát triển 
  Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam lần VIII 
  Hội thảo Kiên Giang 2004

   

  Ðược sự bảo trợ và chủ trì của Bộ Bưu chính và Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam lần VIII được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, Hội tin học tỉnh Kiên Giang, Hội tin học Việt Nam và Hội Tin Học TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Tỉnh Kiên Giang năm 2004. 
  Hội thảo Khu vực về Hợp tác Phát triển CNTT được tổ chức do sáng kiến của Hội Tin Học TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 1995. Đến năm 2003 đã tổ chức được 7 lần hội thảo luân phiên tại các tỉnh phía nam : Đà Lạt (1995), Cần Thơ (1998), Đà Nẵng (1999), Kontum (2000),  Cà Mau (2001), Khánh Hòa (2002), Huế (2003).
  Tại Hội thảo Thừa Thiên Huế năm 2003, xét thấy qui mô của hội thảo ngày càng lớn, thành phần đại biểu tham gia ngày càng rộng, hội thảo ngày càng được sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, được sự hưởng ứng của các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo giới làm CNTT-TT nên Bộ Bưu chính – Viễn thông, Hội tin học Việt Nam và Hội tin học Tp. Hồ Chí Minh đã quyết định : Từ năm 2004, hội thảo sẽ tổ chức ở qui mô toàn quốc với tên gọi là “Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam”, và lần tổ chức năm 2004 là lần thứ 8 của hội thảo này sẽ diễn ra tại Kiên Giang.
  Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT – TT Việt Nam lần VIII tại Kiên Giang năm 2004 có chủ đề chính :

   

  ỨNG DỤNG CNTT-TT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
  KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

   Ban Tổ chức:
  Bộ Bưu Chính Viễn Thông.
  Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang.
  Sở Khoa Học và Công Nghệ – Hội Tin Học Tỉnh Kiên Giang.
  Hội Tin Học TP.Hồ chí Minh (HCA).
  Hội Tin Học Việt Nam (VAIP).

   

   Ðịa điểm tổ chức : 
  Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang,

   

   Thời gian tổ chức : 
   
  3 ngày, từ 26 đến 28/08/2004.

   

  I. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO
   
  – Các ngành, các địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước và trong doanh nghiệp. Thảo luận kế hoạch hợp tác phát triển CNTT giữa các địa phương. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT tiếp xúc, trao đổi, đồng thời giới thiệu các giải pháp CNTT với các đơn vị có nhu cầu ứng dụng CNTT.
  – Tuyên truyền, quảng bá, tạo một không khí sôi nổi về hoạt động ứng dụng CNTT nhằm nâng cao nhận thức về vai trò động lực của CNTT trong việc phát triển kinh tế – xã hội cho các đại biểu dự Hội thảo, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân tỉnh Kiên Giang.
  – Hội nghị các Hội tin học hàng năm nhằm tổng kết hoạt động của hội, đề ra phương hướng trong thời gian tới. Trao đổi kinh nghiệm và thảo luận kế hoạch hợp tác giữa các hội tin học.

   

  II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẢO
  1. Các hoạt động chính
   
  – Hội thảo chính
  – Thảo luận bàn tròn theo các chủ đề
  – Triển lãm, giới thiệu sản phẩm và giải pháp của các doanh nghiệp 
  – Truy cập Internet miễn phí
  – Giao lưu giữa thanh niên, sinh viên, học sinh với các chuyên gia CNTT.
  – Tham quan một số đơn vị ứng dụng CNTT có hiệu quả tại Kiên Giang.
  – Hội nghị các Hội tin học.
  2. Các hoạt động phụ
    – Tiệc chiêu đãi đại biểu dự hội thảo (kèm chương trình văn hóa – văn nghệ)
  – Tham quan Hà Tiên – Phú Quốc – U Minh Thượng (Do Cty du lịch Kiên Giang đảm nhiệm)
  III.   CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO
  1.   Chủ đề chung : Ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
  2.   Các chuyên đề : 
  –  Ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế – xã hội khu vực ĐBSCL.
  – Các chương trình hợp tác phát triển ứng dụng CNTT-TT khu vực ĐBSCL.
  – Xây dựng các ứng dụng tin học hoá quản lý hành chính nhà nước và tin học hóa hoạt động các cơ quan đảng (Đề án 112 và Đề án 47).
  – Đào tạo CNTT và ứng dụng CNTT phục vụ công tác đào tạo.
  – Giới thiệu những thành tựu nghiên cứu ứng dụng CNTT của các Viện, Trường Đại học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
  IV.   CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
  Chương trình hội thảo gồm hai phần được tổ chức song song, gồm: 
  A.    Triển lãm và giới thiệu các giải pháp phần mềm 
  Sau khi cắt băng khai mạc, quan khách và đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm.
  Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ được tạo điều kiện để có gian hàng giới thiệu các sản phẩm phần mềm và phần cứng tại khu vực triển lãm ngay bên ngoài hội trường Hội thảo (dự kiến khoảng 20 gian hàng).
  Các gian hàng này sẽ hoạt động liên tục trong suốt 3 ngày Hội thảo. Trong số các gian hàng triển lãm có một phòng truy cập Internet (ADSL) cho công chúng đến tham quan và sử dụng miễn phí. 
  B.     Hội thảo
  1.     Ngày thứ nhất – 26/8/2004
     Sau khi tham quan các gian hàng triển lãm, quan khách và đại biểu trở về Hội trường tham dự khai mạc hội thảo. Các đại biểu trình bày các báo cáo và tham luận được chọn lọc về các chuyên đề khác nhau.
  P Buổi sáng – Hội thảo chính
  – Địa điểm: Hội trường chính
  – Chủ trì Hội thảo : Bộ Bưu chính và Viễn thông, Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
  – Nội dung gồm các báo cáo và tham luận :
  + Báo cáo của Bộ Bưu chính và Viễn thông. 
  + Báo cáo của Hội tin học Việt Nam.
  + Báo cáo của Ban điều hành Đề án 112 và Đề án 47.
  + Ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ĐBSCL
  + Tham luận của đơn vị tài trợ

   

  P Buổi chiều – Thảo luận bàn tròn
  Chương trình thảo luận bàn tròn nhằm giúp các đại biểu có nhu cầu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm sâu hơn. 
  – Địa điểm: Các hội trường nhỏ
  – Nội dung gồm 2 chủ đề 
  + Chủ đề 1 : Đào tạo CNTT; Ứng dụng CNTT phục vụ công tác đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
  + Chủ đề 2 : Ứng dụng CNTT-TT phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động các cơ quan Đảng (Đề án 112 và Đề án 47).
  P Buổi tối
  Tiệc chiêu đãi đại biểu tham dự hội thảo của UBND tỉnh Kiên Giang.
  2.     Ngày thứ hai – 27/8/2004
   P Buổi sáng – Thảo luận bàn tròn
  – Địa điểm: Các hội trường nhỏ
  – Nội dung gồm 2 chủ đề :
  + Các đơn vị CNTT giới thiệu các giải pháp CNTT và các sản phẩm phần mềm và phần cứng tại hội trường 
  + Giới thiệu những thành tựu nghiên cứu ứng dụng CNTT của các Viện, Trường Đại học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. 
  P Buổi chiều – Hội thảo chính
  – Địa điểm: Hội trường chính
  – Chủ trì Hội thảo : Hội Tin Học Việt Nam, Hội Tin Học TP. Hồ Chí Minh.
  – Nội dung gồm :
  + Kế hoạch hợp tác phát triển CNTT giữa các địa phương
  + Thảo luận 
  + Tổng kết hội thảo
  + Bế mạc
  P Buổi tối 
  Chương trình giao lưu giữa thanh niên, học sinh, sinh viên Kiên Giang với  các chuyên gia CNTT tham dự Hội thảo 
  – Địa điểm: Hội trường chính
  – Thành phần tham dự: Các chuyên gia và thanh niên, học sinh, sinh viên được mời
  3.     Ngày thứ ba – 28/8/2004
   – Tham quan 2 đơn vị tỉnh Kiên Giang ứng dụng CNTT có hiệu quả
  – Chương trình tham quan Hà Tiên –  Phú Quốc – U Minh Thượng 
  V.   ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO 
   
  Với tính chất quan trọng của hội thảo quốc gia về hợp tác phát triển CNTT-TT, để công tác tổ chức được chu đáo, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu đăng ký theo phiếu kèm theo : 
  – Đăng ký tham dự Hội thảo
  – Đăng ký tham luận (Đề nghị bài viết không vượt quá 06 trang A4, kể cả hình ảnh, bảng, biểu. Xin vui lòng gửi cả bản in, kèm theo bản điện tử qua e-mail hoặc qua đĩa mềm).

   

    – Đăng ký tham quan

   

  Trân trọng kính chào và mong được đón tiếp quý đại biểu tại Hội thảo.

   

  BAN TỔ CHỨC

   

  Mọi chi tiết xin liên hệ :

   

  1.     Sở Khoa học và Công Nghệ Tỉnh Kiên Giang
      –   Địa chỉ : Số 320 Ngô Quyền, thị xã Rạch Giá, tỉnh   Kiên Giang 
      –   ÐT: (077) 861881 – 862003 – fax: 077.866942 
      –   E-mail: skhcnkg@hcm.vnn.vn ; infotechkg@hcm.vnn.vn  
      –   Người liên hệ : anh Huỳnh Phước Thái – Phòng thông tin, Tư liệu và SHCN 
  2.     Hội Tin Học TP. HCM
  –   
  Địa chỉ: 79 Trương Ðịnh, Quận 1, TP. HCM 

      –   ÐT: 08. 8222876 – Fax: 08. 8250053 
      –   E-mail: hca@hcm.vnn.vn 
      –   Website: http://www.hca.org.vn

   

  Người liên hệ: Cô Trần Tú Minh Văn phòng Hội Tin học TP Hồ Chí Minh.