• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285

  Trang chủ Sự kiện Hội thảo quốc gia Giới thiệu hội thảo quốc gia

  THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ XIII – BẮC NINH 2009

  Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT nhằm xây dựng mối liên kết, trao đổi và hợp tác giữa các tỉnh trong Vùng kinh tế của đất nước, thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, các vùng trong cả nước đã trở thành sự kiện thường niên, là cơ hội gặp gỡ, ký kết hợp tác cùng phát triển.

  Được sự bảo trợ của Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ,  Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh; Theo kết luận của Ban tổ chức Hội thảo lần thứ XII (tổ chức tháng 8/2008, tại Tp. Cần Thơ), Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XIII sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh vào tháng 11/2009.

  I. Mục  đích :

  Hội thảo là  diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia các Bộ, ngành TW và các địa phương, các Hội tin học, các doanh nghiệp học tập, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho các tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp.

  Hội thảo cũng là  dịp để các nhà quản lý, các tổ chức và  cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về hoạt động của đơn vị mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh liên kết phát triển công nghiệp CNTT-TT đặc biệt là định hướng phát triển công nghiệp CNTT và nguồn lực CNTT-TT cho những năm tiếp theo.

  II. Tổ  chức thực hiện :

  1. Đơn vị bảo trợ: Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin.

  2. Các cơ quan đồng tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bắc Ninh, Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học Tp Hồ Chí Minh, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

  Ban tổ  chức Hội thảo: Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Bắc Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh; Văn phòng Ban chỉ đạo CNTT quốc gia; Vụ CNTT-Bộ TTTT; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông – Bộ TTTT, Hội Tin học Việt Nam; Hội Tin học Tp Hồ Chí Minh; các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Bắc Ninh.

  III. Thành phần tham gia:

  – Các cơ quan quản lý Nhà nước (các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

  – Các Hội, Hiệp hội ngành, nghề liên quan đến CNTT-TT;

  – Các Viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về CNTT-TT;

  – Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cung cấp các sản phẩm, giải pháp, công nghệ và dịch vụ  trong lĩnh vực CNTT-TT.

  – Các cơ quan thông tin, phát thanh và truyền hình.

  IV. Thời gian và  địa điểm tổ chức:

  Thời gian: Dự kiến trong 02 ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2009.

  Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  V. Nội dung Hội thảo

  1. Chủ  đề Hội thảo: “Hợp tác, phát triển đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin”.

  Công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ quan trọng hàng đầu và là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để  đạt được mục tiêu trên, các Bộ – Ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cần có sự phối hợp, đoàn kết, hợp tác thúc đẩy lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện môi trường pháp lý, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thông tin, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các ngành kinh tế – xã hội, đặc biệt chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đông đảo và có chất lượng để sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT. Hiện nay, Bộ TTTT cũng tiến hành lấy ý kiến rộng rãi dự thảo đề án “tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT”; định hướng chính của Hội thảo cũng là diễn đàn đóng góp ý kiến cho lộ trình “sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT”.

  2. Diễn đàn chính: Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT”

  – Định hướng chính sách quản lý nhà nước thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin.

  – Tiềm năng ứng dụng và phát triển CNTT-TT Bắc Ninh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các thành phố lớn.

  – Mô hình và chương trình hợp tác ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

  – Kinh nghiệm quốc tế

  – Báo cáo Việt Nam ICT index 2008 và các đánh giá CNTT-TT Việt Nam.

  Phân ban xúc tiến  đầu tư và phát triển Công nghiệp CNTT

  Phân ban đào tạo và phát triển nguồn lực CNTT-TT

  3. Chuyên ban về công nghệ-giải pháp: Công nghệ, giải pháp và sản phẩm cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT giai đoạn 2009-2011 định hướng đến 2015

  4. Chuyên ban Ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp (Đề án 191):

  5. Chuyên ban Phần mềm nguồn mở: Diễn đàn phần mềm nguồn mở.
  VI. Các hoạt  động song song

  1. Triển lãm CNTT-TT: Thực hiện với quy mô nhỏ ngay bên cạnh hội thảo để các doanh nghiệp, đơn vị có thể trình diễn, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, giải pháp, kết quả ứng dụng CNTT-TT (phần cứng, phần mềm, dịch vụ và đào tạo).

  2. Hội nghị  Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên: nâng cao vai trò phối hợp và hợp tác các hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT-TT; thảo luận các kế hoạch phối hợp hoạt động.

  3. Đoàn ô tô đường trường ICT Caraval 2009:

  Ban Tổ chức sẽ có chương trình đăng ký tham gia đoàn  ô tô đường trường ICT Caraval 2009 cho các  đại biểu tham dự, dự kiến:

  – Đoàn Caraval Hà Nội: kết nối các tỉnh Bắc bộ Hải Dương-Hạ Long-Bắc Ninh.

  – Đoàn Caraval Đà Nẵng – Bắc Ninh: kết nối ICT các tỉnh phía Nam và miền Trung khởi hành từ thành phố Đà Nẵng.

  4. Tham quan du lịch:

  Nhân sự kiện  được tổ chức tại Bắc Ninh và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu chương trình đăng ký cho các đại biểu thăm quan du lịch văn hoá xứ Kinh Bắc nhân dịp hội thảo vào các ngày nghỉ sau hội thảo.

  5. Giải Bacninh ICT Tenis Cup 2009: giao lưu thể thao giữa các tỉnh, thành phố và các đơn vị tham gia hội thảo vào sáng thứ bảy 28/11/2009.

  VII. DỰ  KIẾN KẾT QUẢ HỘI THẢO:

  – Góp ý trực tiếp nội dung đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam  trở thành quốc gia mạnh về CNTT với nội dung phối hợp chặt chẽ giữa các UBND các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp.      

  – Nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò quan trọng của  ứng dụng CNTT-TT  phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

  –  Kinh ngiệm và định hướng trong xúc tiến đầu tư, phát triển Công nghiệp CNTT và phát triển nguồn lực CNTT.

  –  Xây dựng các chương trình hợp tác ứng dụng CNTT-TT cụ thể phục vụ phát triển tại khu vực Đồng bằng sông Hồng và các vùng miền khác.

  – Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh tạo điều kiện thúc đẩy ứng dụng CNTT phục vụ phát triển, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

  VIII. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO:

  Với tính chất quan trọng, quy mô của Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin–Truyền thông; Để công tác tổ  chức được chu đáo đạt kết quả tốt, Ban Tổ  chức trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự Hội thảo và triển lãm sản phẩm (nếu có) theo Phiếu đăng ký được gửi kèm theo Thông báo này.

  Đăng ký tham luận (Xin vui lòng gửi bản in, kèm theo file văn bản qua E_mail hoặc qua CD_ROM);

  Thời hạn đăng ký báo cáo tham luận :

  – Tóm tắt báo cáo, gửi trước ngày  :          14/11/2009

  – Toàn văn báo cáo, gửi trước ngày:         20/11/2009

  Thông tin Website:     www.itweek.org.vn; www.vaip.org.vn ; www.hca.org.vn

  Phiếu đăng ký  tham dự và triển lãm sản phẩm xin gửi trước ngày 25/10/2009 bằng thư, E_mail hoặc Fax về :

  – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

  Tel: 0241.3875558; Fax: 0241.3875000  – Email: dic@bacninh.gov.vn

  – Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, số 01 Hàn Thuyên, Hà Nội

  Tel: (04) 38211725; Fax: (04) 38211708 – Email: vaip@vnn.vn  hoặc itweek@vnn.vn   (Cô Vũ Thị Phượng)

  – Văn phòng Hội Tin học Tp HCM, số 79 Trương Định, Q I, Tp HCM

  Tel: (08) 38222876; Fax: (08) 38250053 – Email: hca@hcm.vnn.vn

  Trân trọng kính chào và mong được đón tiếp quý đại biểu tại Hội thảo!

  BAN TỔ CHỨC