• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerdangky-vio
  b2b9284x130
  bannertopn
  banner-vio-130

  Trang chủ Roadshow Tham quan DN

  Tin mới nhất

  Tham quan doanh nghiệp

  Tháng Hai 11, 2016

  MỤC TIÊU – MỤC ĐÍCH Một trong các chương trình hỗ trợ SINH VIÊN, việc tạo điều kiện cho SINH VIÊN tiếp cận, tham quan thực tế tại DOANH NGHIỆP là rất cần thiết vì: 1- Sinh viên trong trường thường không có thông tin gì về DOANH NGHIỆP nhất là DOANH NGHIỆP hoạt động […]

  Dữ liệu đang cập nhật.

  Tháng Một 13, 2016

  Dữ liệu đang cập nhật.

  Từ khóa
  Ngành nghề