• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ ITP LTD Giới thiệu ITP LTD

  Tin mới nhất

  Giới thiệu

  1. Thông tin chung:

  Tên công ty: Công ty TNHH Tư vấn Hỗ trợ CNTT–
  Hội Tin Học TPHCM
  Tên giao dịch: Information Technology Promotion Company Ltd – ITP Ltd. Co.
  Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh:
  Số: 4104000013
  Ngày cấp: 06 tháng 3 năm 2001.
  Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM
  Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng.
  Giám đốc: Vũ Anh Tuấn
  Địa chỉ: 79 Trương Định (lầu 5 – P.509 ) Quận 1. TPHCM
  Điện thoại: (84.8) 3822 2876
  Fax: (84.8) 3825 0053
  Email:hca@hca.org.vn
  Website: www.hca.org.vn/ITP

  2.  Tầm nhìn:

  ITP là doanh nghiệp một thành viên trực thuộc Hội Tin học TP.HCM, lấy chức năng nhiệm vụ của hội làm nội dung hoạt động của mình và lấy chiến lược phát triển của Hội làm tầm nhìn của Công ty.

  Nhiệm vụ của ITP là vận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên từ doanh nghiệp hội viên và các chuyên gia của Hội vào hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực CNTT với mục đích tạo điều kiện tập hợp năng lực của cộng đồng và phát triển hợp tác giữa các doanh nghiệp hộI viên, phát triển ứng dụng CNTT, phát triển thị trường.

  ITP nỗ lực trở thành công ty tư vấn hàng đầu về xây dựng các dự án CNTT, tư vấn các giải pháp ứng dụng và phát triển CNTT.

  3.  Một số hoạt động chính:

  Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT.
  Cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường.
  Xúc tiến thương mại trong lĩnh vực CNTT.
  Tổ chức triển lãm, hội thảo CNTT.

  4. Các chương trình, dự án CNTT đã triển khai:

  – Tham gia đề án nghiên cứu phát triển công nghiệp phần mềm ở VN giai đoạn 1998-2005 tại TP. HCM (Chương trình CNTT quốc gia 1998).

  – Nghiên cứu khả thi dự án Đào tạo nhân lực cho các hệ thống thông tin (Chương trình CNTT TP. HCM – 1998).

  – Nghiên cứu khả thi đề án Phòng Thí Nghiệm CNTT trong dự án Khu Phát triển Phần mềm TP. HCM (Chương trình CNTT TP. HCM – 1998).

  – Giới thiệu các chuyên gia CNTT xây dựng dự án, thẩm định và phản biện trong các dự án CNTT của TP (1998):

  Hệ thống thông tin (HTTT) Thương mại (Sở Thương mại TP. HCM).
  HTTT địa lý phục vụ quản lý nhà nước (Sở Địa chính TP. HCM).
  Dự án xây dựng Trung tâm đào tạo trình độ cao về CNTT (Đại học Quốc gia TP. HCM).
  Dự án Ứng dụng CNTT vào một số lãnh vực quản lý nhà nước ở Quận 1 (UBND Quận 1).
  Dự án Ứng dụng CNTT vào một số lãnh vực quản lý nhà nước ở Huyện Bình Chánh (UBND Huyện Bình Chánh).
  – Nghiên cứu khả thi dự án Tìm hiểu tình hình sản xuất phần mềm tại TP.HCM (Chương trình CNTT TP. HCM – 1999).

  – Tham gia dự án Bổ sung một số biện pháp, chính sách để thúc đẩy hình thành và phát triển ngành CNTT TP. HCM (Chương trình CNTT của Sở KHCNMT TPHCM – 1999).

  – Tham gia kế hoạch dự phòng Y2K của TP.HCM (1999).

  – Tham gia chương trình “ Hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh “ của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM (2000 – 2001).

  – Tham gia xây dựng “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp phần mềm TP. HCM giai đoạn 2001-2005” (tháng 02/2001).

  – Đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển CNTT tỉnh: Tây Ninh, Kiên Giang (tháng 06/2001).

  – Báo cáo tại Hội nghị về CNTT Lãnh đạo Tỉnh và Sở Ngành Tỉnh Khánh Hòa (19/06/2001).

  – Tham gia đề tài nghiên cứu khả thi Công viên Phần mềm Quang Trung (06/2001- 12/2001).

  – Tổ chức đợt khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh phần mềm và đào tạo CNTT trong khuôn khổ thực hiện dự án “ Chương trình mục tiêu phát triển Công nghệ phần mềm TP.HCM giai đoạn 2001 – 2005 “, với sự tham gia của 55 doanh nghiệp phần mềm và đào tạo CNTT (02/2001).

  – Đóng góp ý kiến dự thảo Danh mục nguyên vật liệu đã sản xuất được ở trong nước phục vụ cho sản xuất phần mềm của Bộ khoa học công nghệ & môi trường (12/2001).

  – Tư vấn xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của Tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2001 – 2005 (12/2001 – 05/2002).

  – Đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.

  – Tư vấn thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp (12/ 2002).

  – Tham gia chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển CNTT TP. HCM giai đoạn 2002 đến 2005 với đề xuất chủ trì Chương trình phát triển 300 doanh nghiệp phần mềm mới ( 2003 –2005 ).

  – Tham gia công tác tư vấn công nghệ thông tin cho các dự án tin học hóa thuộc Đề án 112 của Thành phố Hồ chí Minh ( 06/2003 –2005):

  Cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật.
  Hệ thư tín điện tử.
  Cơ sở dữ liệu đơn thư khiếu nại tố cáo.
  Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hành chính tại các quận huyện.
  Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

  Từ khóa
  Ngành nghề