• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ ITP LTD

  Tin nổi bật
  Tin mới nhất

  Giới thiệu

  Tháng Một 6, 2016

  1. Thông tin chung: Tên công ty: Công ty TNHH Tư vấn Hỗ trợ CNTT– Hội Tin Học TPHCM Tên giao dịch: Information Technology Promotion Company Ltd – ITP Ltd. Co. Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Số: 4104000013 Ngày cấp: 06 tháng 3 năm 2001. Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM […]

  Từ khóa
  Ngành nghề