• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Hội viên Đăng ký trực tuyến Đăng ký trực tuyến đơn vị


  Thông tin cá nhân
  Họ và tên (GĐ/TGĐ)*:
  Giới tính:
  Ngày sinh:
  Nơi sinh*:
  DTDD*:
  Email*:
  Yahoo:
  Skype:
  Facebook:
  Ảnh
  Tên trợ lý:
  ĐTDĐ:
  Email
  Tên Giám đốc nhân sự:
  ĐTDĐ:
  Email
  Tên GĐ/TP hành chính:
  ĐTDĐ:
  Email
  Thông tin chung về doanh nghiệp
  Tên doanh nghiệp*:
  Địa chỉ đăng ký*:
  Địa chỉ hoạt động*:
  Điện thoại*:
  fax:
  Email*:
  Website:
  Facebook:
  Chi nhánh văn phòng đại diện(ghi rõ địa chỉ, điện thoại...)
  Loại
  Địa chỉ
  Điện thoại
  Ngày thành lập:
  Vốn điều lệ*:
  Sản phẩm/ dịch vụ kinh doanh chính của doanh nghiệp*:
  Thương hiệu chính của doanh nghiệp*:
  Phương châm hoạt động của doanh nghiệp*:
  Tổng số cán bộ CNV*:
  Người
  Nhân viên toàn thời gian
  Người
  Xuất thân doanh nghiệp:
  Lĩnh vực hoạt động chính:
  Hệ thống, thiết bị truyền thông mạng - Internet
  Đào tạo CNTT
  Dịch vụ tư vấn CNTT
  Giải pháp dịch vụ Phần mềm
  Tích hợp hệ thống
  Dịch vụ Viễn thông di động
  Khác
  Thông tin sản phẩm của Doanh nghiệp (ghi rõ tên và hình ảnh sản phẩm tiêu biểu):
  Tên sản phẩm:
  Ảnh minh họa
  Doanh thu: VND (doanh thu năm trước và dự đoán doanh thu năm nay cũng như tỷ lệ tăng giảm so với doanh thu của năm gần nhất)*
  Năm trước
  Doanh thu:
  Tăng/Giảm:
  Tỷ lệ tăng giảm %:
  Năm nay
  Các chứng nhận tiêu biểu đạt được (ghi rõ tên chứng nhận và năm đạt được)
  Tên chứng nhận (ISO, CMMI, ..):
  Các giải thưởng Doanh nghiệp đã đạt được, đang quan tâm và tiếp tục tham dư?
  Tên giải thưởng
  Đã đạt được
  Đang quan tâm
  Tiếp tục tham dự
  Giải thưởng Victa (Bộ TTTT)
  Giải thưởng Nhân tài Đất Việt
  Giải thưởng Sao Khuê
  Giải thưởng Top 5 & HCV CNTT Việt Nam (HCA)
  Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM (Sở TTTT)
  Bằng khen cho DN CNTT tiêu biểu của năm (UBND)
  Các giải thưởng cấp Quốc gia, Quốc tế khác:
  Phạm vi thị trường/khách hàng của doanh nghiệp:
  - Trong nước:
  - Nước ngoài:


  Doanh nghiệp quan tâm đến những hỗ trợ nào sau đây:
  Tên hoạt động
  Trong nước
  Ngoài nước
  Khảo sát nghiên cứu thị trường
  Tham dự hội chợ/ triển lãm
  Tìm hiểu khả năng đầu tư
  Gặp gỡ, giao lưu với doanh nghiệp
  Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM (Sở TTTT)
  Kết nối giao thương trong nội bộ các doanh nghiệp Hội viên/ DN ngoài ngành, các hiệp hội
  Các góp ý, đề xuất về hoạt động Hội
  Đánh giá các hoạt động hiện tại của HCA: (Doanh nghiệp vui lòng chọn 3 hoạt động đang làm tốt, cần phát huy và 3 hoạt động chưa hiệu quả theo danh sách dưới đây)
  Tên hoạt động
  Làm tốt
  Chưa hiệu quả
  Hội thảo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và góp ý chính sách-luật
  Các hoạt động thúc đẩy giao thương, hợp tác với các Hiệp hội bạn, DN các tỉnh thành khác
  Các hoạt động giao lưu với doanh nghiệp nước ngoài
  Các hoạt động giao lưu giữa các Hội viên, thể thao, văn nghệ và carnavan
  Cafe thứ 7
  Sự kiện toàn cảnh CNTT (Vio)
  Giải thưởng TOP 5 & HCV CNTT Việt Nam
  Quý Doanh nghiệp cho một số ý kiến về các hoạt động của HCA chưa tổ chức nhưng rất cần thiết với Doanh nghiệp:
  Đăng ký nhận bản tin trên Website HCA
  Trở thành hội viên của HCA quý Doanh nghiệp sẽ nhận được các tin tức cập nhật mới nhất trên Website. Để thông tin được thông suốt, quý Doanh nghiệp vui lòng cung cấp cho chúng tôi từ 2 email trở lên:
  Email chính*:
  Email dự phòng 1*:
  Email dự phòng 2: