• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2007

  * Huy chương Vàng Đơn vị Phần cứng: 

  1. Trung tâm Máy tính Thương hiệu VN FPT Elead
  2. Công ty Máy tính CMS
  3. Công ty Điện tử Samsung Vina

  Huy Chương Vàng Đơn vị Dịch vụ Internet:

  1. Công ty Điện toán & Truyền số liệu VDC
  2. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

  * Huy Chương Vàng Đơn vị Đào tạo:

  1. Aptech Việt Nam
  2. Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
  3. NIIT Việt Nam

  Huy Chương Vàng Đơn vị Phần Mềm:

  1. Công ty Hệ thống Thông tin FPT
  2. Công ty cổ phần Thương mại Công nghệ mới Kim Tự Tháp (Pythis)
  3. Công ty TNHH GHP Far East

  Huy Chương Vàng Đơn Vị Phần Mềm Xuất khẩu:

  1. FCG Vietnam
  2. TMA Solutions

  Huy Chương Vàng Sản Phẩm Phần Mềm:

  1. Phần mềm kế toán Misa – SME. Công ty cổ phần MISA
  2. Phần mềm Quản lý hộ tịch. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
  3. Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương i.HRP. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
  4. Phần mềm quản lý Tổng thể hệ thống thông tin Đại học IU. Công ty CP Giải pháp Phần mềm CMC
  5. Phần mềm Thư viện Điện tử Tích hợp iLib. Công ty CP Giải pháp Phần mềm CMC
  6. Phần mềm Quản lý Điều hành tác nghiệp eDocman. Công ty CP Giải pháp Phần mềm CMC
  7. Phần mềm kế toán ASIA. Công ty Phần mềm Asiasoft.

  Huy Chương Vàng Đơn vị Phần mềm Triển vọng:

  1. Phần mềm hệ thống bóc tách thông tin. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắt Bão

  B. TOP 5 ICT VIỆT NAM 2007

  TOP  5 Đơn vị CNTT-TT Việt Nam Hàng đầu 2007:

  1. Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT
  2. Công ty Điện tử Samsung Vina
  3. Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC
  4. Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC
  5. IDC Group

  TOP Đơn vị INTERNET Việt nam Hàng đầu 2007:

  1. Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC (38,948,968 USD) tăng 16,5%

  TOP Đơn vị  Sản xuất Phần cứng Việt nam Hàng đầu 2007:
  1. Công ty Điện tử Samsung Vina (43,200,000USD) tăng 16,8% (năm 2006 tăng đến 68%).

  * TOP 5 Máy tính Thương hiệu Việt nam Hàng đầu 2007:

  1. Máy tính FPT  ELEAD
  2. Máy tính CMS
  3. Máy tính Mêkông Green –
  4. Máy tính Robo
  5. Máy tính Wiscom

  TOP Đơn vị Phần mềm Việt nam Hàng đầu 2007:

  1. Công ty Hệ thống Phần mềm FPT

  TOP Đơn vị Xuất khẩu Phần mềm Việt nam Hàng đầu 2007:
  1. Công ty Phần mềm FPT – FSOFT

  * TOP Đơn vị Đào tạo CNTT Việt nam Hàng đầu 2007:
  1. Aptech Việt Nam

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2006 

  ĐƠN VỊ PHẦN CỨNG DOANH SỐ CAO:
  1. Trung tâm Máy tính Elead
  2. Cty TNHH SX & DV Máy tính Thế Trung (CMS)
  3. Công ty Điện tử Samsung Vina
  4. Công ty TNHH CP SXKD Mekong Xanh

  • ĐƠN VỊ DỊCH VỤ INTERNET DOANH SỐ CAO:
  1. Công ty Điện toán & Truyền số liệu VDC
  2. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

  • ĐƠN VỊ PHẦN MỀM DOANH SỐ CAO:
  1. Công ty Giải pháp Phần mềm FPT

  • ĐƠN VỊ GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM DOANH SỐ CAO:
  1. Công ty PSV.
  2. TMA Solutions.

  • SẢN PHẨM PHẦN MỀM DOANH SỐ CAO:

  1. Phần mềm xây dựng cổng thông tin điện tử – Công ty Giải pháp phần mềm FPT (FPT Software Solutions)
  2. Phần mềm kế toán Misa – Công ty CP Phần mềm Kế toán Misa
  3. Phần mềm Fast Accounting – Công ty CP PM QLDN Fast
  4. Phần mềm Kế toán Asia – Công ty Phát triển Phần mềm Kế toán Asia (Asia Soft).
  5. Phần mềm Quản lý & Thống kê án hình sự cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – FPT Information System
  6. Phần mềm quản lý thông tin giai đoạn 2 thuộc dự án GDKT & dạy nghề. – FPT Information System
  7. Phần mềm Quản lý & Thống kê án hình sự cho Tòa án nhân dân tối cao – FPT Information System
  8. T&H e News. – Công Ty  TNHH Thương mại Dịch Vụ Tư vấn T&H.

  • SẢN PHẨM PHẦN MỀM TRIỂN VỌNG:
  1. Phần mềm Kế toán Herro Accounting – Công ty TNHH Phần mềm Giải pháp Phần mềm Hùng Cường.
  2. Phần mềm quản lý bệnh viện – Công ty TNHH Phát Triển  Điện Toán Y Khoa Hoàng Trung.

  • ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO DOANH SỐ CAO:
  1. Aptech Việt Nam.
  2. Trung tâm Tin học ĐH KHTN.
  3. NIIT Việt Nam

  B. TOP 5 ICT VIỆT NAM 2006

  • TOP  5 ĐƠN VỊ CNTT HÀNG ĐẦU

  1. Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (517,000,000 USD) tăng 59,7%.
  2. Công ty Điện tử Samsung Vina (37,000,000 USD) tăng 21,2%
  3. Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC (36,823,205 USD) tăng 18%
  4. Công ty Phát triển Tin học Hà Nội IDC (28,738,343 USD) tăng 16,3%
  5. Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT (18,113,390USD).

  • TOP ĐƠN VỊ INTERNET HÀNG ĐẦU:

  1. Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC

  • TOP ĐƠN VỊ SẢN XUẤT PHẦN CỨNG HÀNG ĐẦU:

  1. Công ty Điện tử Samsung Vina

  • TOP 5 MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM HÀNG ĐẦU: 

  1. Máy tính FPT ELEAD – TT Máy tính Việt Nam FPT ELEAD
  2. Máy tính CMS – Công ty Máy tính CMS
  3. Máy tính Mêkông Green – Công ty CP Mêkông Xanh
  4. Máy tính Robo – Công ty CP Đầu tư và Phát triển ROBO
  5. Máy tính T&H – Công ty TNHH TM-CN-TV T&H

  • TOP ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU:

  1. Công ty Giải pháp Phần mềm FPT – FSS

  • TOP ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU

  1. Công ty Phần mềm FPT – FSOFT

  •  TOP ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU:

  1. Aptech Việt Nam

  • 1
  • 2
  Năm
  Năm 2007
  Năm 2006