• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2016

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT 2016

  CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO

  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KHAI TRÍ

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT 2016

  CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT,VT 2016

  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG VŨ

  CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC ANH PHƯƠNG A.P.COM

  CÔNG TY TNHH TIN HỌC THƯƠNG MẠI ĐẠI TRẦN GIA

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ NỘI DUNG SỐ 2016

  CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM 2016

  CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

  CÔNG TY CỔ PHẦN  DV CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC

  CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU 2016

  CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

  TMA SOLUTIONS

  CÔNG TY CP GLOBAL CYBERSOFT VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH KMS TECHNOLOGY VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH SGS VIỆT NAM

  CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT 2016

  APTECH VIETNAM

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

  TRUNG TÂM TIN HỌC – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG 2016

  CÔNG TY CP HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC

   

  1. SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ CNTT CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI 2016

  School activities Management – SAM – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHẢ THI (EXE Corp.)

  HQ Solutions – eSales – HQ Software Solution Co., LTD.   CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HÂN QUANG

   

  B. TOP 5 ICT VIỆT NAM 2016

   

  1. ĐƠN VỊ CNTT-TT HÀNG ĐẦU 2016

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

   

  1. MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT 2016

  Máy tính CMS – CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS

  Máy tính ROBO – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO

  Máy tính WISCOM – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KHAI TRÍ

   

  1. ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT HÀNG ĐẦU 2016

  CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

  CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

   

  1. ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT HÀNG ĐẦU 2016

  CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV PHONG VŨ

  CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC ANH PHƯƠNG A.P.C.O.M

  CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH NHÂN

   

  1. ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ HÀNG ĐẦU 2016

  CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

   

  1. ĐƠN VỊ GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU 2016

  CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

  TMA SOLUTIONS

  CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL CYBERSOFT VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH KMS TECHNOLOGY VIỆT NAM

   

  1. ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU 2016

  APTECH VIETNAM

   

  1. ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2016

  CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

  CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN


   

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2015

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT

  CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KHAI TRÍ

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CNTT, VT

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỦY LINH

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT 2015

  CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT 2015

  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG VŨ

  CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC ANH PHƯƠNG A.P.COM

  CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH NHÂN

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ NỘI DUNG SỐ 2015

  CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM 2015

  CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

  CÔNG TY CP  DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TINH VÂN

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU 2015

  CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

  TMA SOLUTIONS

  CÔNG TY CP GLOBAL CYBERSOFT VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH KMS TECHNOLOGY VIỆT NAM

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT 2015

  APTECH VIETNAM

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

  TRUNG TÂM TIN HỌC – ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ CNTT-TT KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG 2015

  CÔNG TY CỔ PHẦN DMSPRO

   

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CNTT-TT TRIỂN VỌNG 2015

  Truyền hình FPT   /  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (FPT TELECOM)

  Thiết bị Wifi WiCell MAP-700   / CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẠNG VIỆT NAM (VIETNAMNETWORK)

   

   

  B. TOP 5 ICT VIỆT NAM 2015

   

  1. ĐƠN VỊ CNTT-TT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDC

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

   

  1. MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT 2015

  CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH CMS

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ KHAI TRÍ

   

  1. ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CNTT,VT HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỦY LINH

   

  1. ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

  CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MIỀN NAM

   

  1. ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY CP HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC

   

  1. ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

   

  1. ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV PHONG VŨ

  CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC ANH PHƯƠNG A.P.C.O.M

  CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH NHÂN

   

  1. ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

  CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

   

  1. ĐƠN VỊ GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU 2015

  CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

  TMA SOLUTIONS

  CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL CYBERSOFT VIỆT NAM

   

  1. ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU 2015

  APTECH VIETNAM

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

  TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2014

  Giải: HUY CHƯƠNG VÁNG MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT
  + Công ty TNHH Máy tính CMS
  + Công ty CP đầu tư Phát triển công nghệ ROBO
  + Công ty cổ phần thương mại công nghệ Khai Trí
  + Công ty CP Thương mại dịch vụ Ngôi sao Kỹ thuật số

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CNTT, VT
  + Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thủy Linh

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT
  + Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC
  + Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT
  + Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu
  + Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
  + Công ty TNHH Phát triển công nghệ Miền Nam

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT,VT
  + Công ty CP Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
  + Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.COM
  + Công ty TNHH Tin học Thành Nhân
  + Công ty TNHH Tin Học Mai Phương

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG
  + Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC Supper Star
  + Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ NỘI DUNG SỐ
  + Công ty CP Dịch vụ Trực Tuyến FPT
  + Công ty TNHH Digi-Texx

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM
  + Công ty cổ phần MiSa
  + Công ty cổ phần DV Công nghệ Tin học HPT
  + Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU
  + Công ty cổ phần phần mềm FPT
  + TMA Solutions
  + Công ty CP Global CyberSoft Việt Nam
  + Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam
  + Công ty TNHH ISB Việt Nam

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT
  + Atech Vietnam
  + Trung Tâm Tin học – Đại học Khoa học Tự Nhiên
  + Trung tâm đào tạo – Trường Đại học Hoa Sen

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM CNTT-TT TRIỂN VỌNG 2014
  + Dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu điện toán đám mây – EasyBackup Của cty Sao Bắc Đầu
  + Router MegaNet MS-701 Công ty cổ phần công nghệ nguồn mở thế hệ mới
  + Phần mền Scan nhận dạng và tách bộ SOHO SCAN Công ty TNHH Giải pháp số Toàn Cầu

  Giải: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ CNTT-TT TRIỂN VỌNG 2014
  + Công ty TNHH Công nghệ và Đào tạo ROBUSTA

   

  B. TOP 5 ICT 2014

  ĐƠN VỊ CNTT-TT HÀNG ĐẦU
  + Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC
  + Công ty cổ phần tập đoàn IDC
  + Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

  MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT
  + Công ty TNHH Máy tínhCMS
  + Công ty CP đầu tư Phát triển công nghệ ROBO
  + Công ty cổ phần thương mại công nghệ Khai Trí

  ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CNTT,VT
  + Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thủy Linh

  ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT HÀNG ĐẦU
  + Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
  + Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC
  + Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Tin học HPT

  ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG HÀNG ĐẦU
  + Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC

  ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ HÀNG ĐẦU
  + Công ty TNHH Swiss Post Solutions

  ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT HÀNG ĐẦU
  + Công ty cổ phần TM-DV Phong Vũ
  + Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.C.O.M
  + Công ty TNHH Tin học Thành Nhân

  ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU
  + Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
  + Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Tin học HPT
  + Công ty cổ phần MiSa

  ĐƠN VỊ GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU
  + Công ty TNHH Phần mềm FPT
  + TMA Solutions
  + Công ty cổ phần Global CyberSoft Việt Nam

  ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU
  + Aptech Vietnam

  A. TỔNG HỢP SỐ LIỆU HUY CHƯƠNG VÀNG ICT 2013

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CNTT, VT

  – Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thủy Linh
  – Công ty TNHH Máy tính CMS
  – Công ty CP đầu tư Phát triển công nghệ ROBO
  – Công ty CP Thương mại Công nghệ Khai Trí

  2. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT

  – Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CMC SI)
  – Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT
  – Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT

  – Công ty CP Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
  – Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long
  – Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương
  – Công ty TNHH Tin học Thành Nhân

  4. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG

  – Công ty cổ phần Viễn thông FPT
  – Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC
  – Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC
  – Công ty cổ phần Netnam

  5. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ NỘI DUNG SỐ

  – Công ty cổ phần Dịch vụ Trực Tuyến FPT
  – Công ty TNHH Digi-Texx

   

  6. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM

  – Công ty cổ phần MiSa
  – Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  – Công ty Cp DV Công nghệ Tin học HPT
  – Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân
  – Công ty CP Phần mềm QLDN FAST

  7. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU

  – Công ty cổ phần phần mềm FPT
  – TMA Solutions
  – Công ty CP Global CyberSoft VN
  – Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam
  – Công ty TNHH ISB Việt Nam

  8. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT

  – Atech Vietnam
  – NIIT Việt Nam
  – Trung Tâm Tin học – Đại học Khoa học Tự Nhiên

   

  B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU TOP 5 ICT 2013

  1. ĐƠN VỊ CNTT-TT HÀNG ĐẦU

  – Công ty CP FPT
  – Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC
  – Công ty cổ phần tập đoàn IDC
  – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn
  – Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Tin học HPT

  2. ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CNTT,VT

  – Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thủy Linh

  3. ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT HÀNG ĐẦU

  – Công ty Hệ thống thông tin FPT

  4. ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG HÀNG ĐẦU

  – Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC

  5. ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ HÀNG ĐẦU

  – Công ty cổ phần tập đoàn Vina (VNG)

  6. ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT-TT HÀNG ĐẦU

  – Công ty cổ phần TM-DV Phong Vũ

  7. ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU

  – Công ty Hệ thống Thông tin FPT
  – Công ty cổ phần MiSa
  – Công ty Cp DV Công nghệ Tin học HPT
  – Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  – Công ty CP Phần mềm QLDN FAST

  8. ĐƠN VỊ  XUẤT KHẨU PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU

  – Công ty TNHH Phần mềm FPT
  – TMA Solutions
  – Công ty CP Global CyberSoft VN
  – Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam
  – Công ty TNHH ISB Việt Nam

  9. ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU

  – Aptech Việt Nam

  A. TỔNG HỢP SỐ LIỆU HUY CHƯƠNG VÀNG ICT 2012

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN CỨNG

  – Công ty TNHH Sản phẩm công nghệ FPT
  – Công ty TNHH Máy tính CMS
  – Công ty CP đầu tư Phát triển công nghệ ROBO
  – Công ty CP Thương mại Công nghệ Khai Trí

  2. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT

  – Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CMC SI)
  – Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT
  – Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu
  – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

  3. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ

  – Công ty CP Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
  – Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
  – Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long
  – Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.COM
  – Công ty TNHH Tin học Thành Nhân

  4. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG

  – Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC
  – Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom)

  5. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM

  – Công ty Cp DV Công nghệ Tin học HPT
  – Công ty cổ phần MiSa
  – Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  – Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân
  – Công ty CP Phần mềm QLDN FAST

  6. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU

  – Công ty cổ phần phần mềm FPT (FPT Software)
  – TMA Solutions
  – Công ty CP Global CyberSoft VN
  – Công ty GHP Far East
  – Công ty TNHH ISB Việt Nam

  7. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT

  – Atech Vietnam
  – NIIT Việt Nam

   

  B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU TOP 5 ICT 2012

  1. ĐƠN VỊ CNTT-TT HÀNG ĐẦU

  – Công ty CP FPT
  – Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC
  – Công ty CP Thế giới số – Digiworld
  – Công ty cổ phần tập đoàn IDC
  – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn

  2. MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM HÀNG ĐẦU

  – Máy tính FPT Elead
  – Máy tính ROBO
  – Máy tính CMS
  – Máy tính Wiscom
  – Máy tính SingPC

  3. ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT HÀNG ĐẦU

  – Công ty Hệ thống thông tin FPT
  – Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CMC SI)
  – Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Tin học HPT
  – Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu
  – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

  4. ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG HÀNG ĐẦU

  – Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom)

  5. ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ HÀNG ĐẦU

  – Công ty cổ phần tập đoàn Vina (VNG)

  6. ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT-TT HÀNG ĐẦU

  – Công ty cổ phần TM-DV Phong Vũ
  – Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long
  – Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
  – Công ty TNHH Tin học Thành Nhân
  – Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.C.O.M

  7. ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU

  – Công ty Hệ thống Thông tin FPT
  – Công ty Cp DV Công nghệ Tin học HPT
  – Công ty cổ phần MiSa
  – Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  – Công ty CP Phần mềm QLDN FAST

  8. ĐƠN VỊ  XUẤT KHẨU PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU

  – Công ty CP Phần mềm FPT (FPT Software)
  – TMA Solutions
  – Công ty CP Global CyberSoft VN
  – Công ty GHP Far East
  – Công ty TNHH ISB Việt Nam

  9. ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU

  – Aptech Việt Nam

  A. TỔNG HỢP SỐ LIỆU HUY CHƯƠNG VÀNG ICT 2011

  1. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN CỨNG

  – Công ty TNHH Sản phẩm công nghệ FPT
  – Công ty TNHH Máy tính CMS
  – Công ty CP đầu tư Phát triển công nghệ ROBO
  – Công ty Cổ phần Điện Tử Tân Bình
  – Công ty CP Thương mại Công nghệ Khai Trí

  2. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT

  – Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CMC SI)
  – Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT
  – Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu

  3. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ

  – Công ty CP Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
  – Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
  – Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long
  – Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.COM
  – Công ty TNHH Tin học Thành Nhân
  – Công ty CP SX Tin học Sáng Tạo

  4. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG

  – Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC

  5. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM

  – Công ty CP Công nghệ mới Kim Tự tháp Việt Nam (Pythis)
  – Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  – Công ty cổ phần MiSa
  – Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân
  – Công ty cổ phần Giải pháp Tích hợp Viễn thông VN
  – Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp

  6. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU

  – Công ty cổ phần phần mềm FPT (FPT Software)
  – TMA Solutions
  – Công ty CSC Việt Nam
  – Công ty CP Global CyberSoft VN
  – Công ty GHP Far East
  – Công ty TNHH ISB Việt Nam

  7. HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT

  – Atech Vietnam
  – NIIT Việt Nam
  – Trung tâm tin học ĐH KHTN

   

  B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU TOP 5 ICT 2011

  1. TOP 5 ĐƠN VỊ CNTT-TT

  – Công ty CP FPT
  – Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC
  – Công ty CP Thế giới số – Digiworld
  – Công ty cổ phần tập đoàn IDC
  – Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ HPT

  2. TOP 5 MÁY TÍNH VIỆT NAM

  – Máy tính FPT Elead – Công ty TNHH Sản phẩm công nghệ FPT
  – Máy tính CMS – Công ty TNHH Máy tính CMS
  – Máy tính Robo – Công ty CP đầu tư Phát triển công nghệ ROBO
  – Máy tính VTB – Công ty cổ phần điện tử Tân Bình
  – Máy tính Wiscom -Công ty CP TM CN Khai Trí

  3. TOP 5 DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT-TT

  – Công ty Hệ thống thông tin FPT
  – Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CMC SI)
  – Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Tin học HPT
  – Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu
  – Công ty CP TMDV & Máy tính V.E.N.R

  4. TOP ĐƠN VỊ DỊCH VỤ INTERNET, VIỄN THÔNG

  – Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC

  5. TOP 5 ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT-TT

  – Công ty cổ phần TM-DV Phong Vũ
  – Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long
  – Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
  – Công ty TNHH bán lẻ FPT
  – Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương A.P.C.O.M

  6. TOP 5 ĐƠN VỊ PHẦN MỀM

  – Công ty Hệ thống Thông tin FPT
  – Công ty cổ phần MiSa
  – Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  – Công ty CP Công nghệ mới Kim Tự tháp Việt Nam (Pythis)
  – Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp

  7. TOP 5 ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU

  – Công ty CP Phần mềm FPT (FPT Software)
  – Công ty CSC Việt Nam
  – TMA Solutions
  – Công ty CP Global CyberSoft VN
  – Công ty GHP Far East

  8. TOP ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT

  – Aptech Việt Nam

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT 2010

  Nhóm 1:  HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN CỨNG 2010
  1. Công ty Điện tử SamSung Vina (* * * *)
  2. Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT   (* * * *)
  3. Công ty TNHH Máy tính CMS (* * * )
  4. CP Đầu tư Phát triển Công nghệ ROBO (* * *)
  5. Cty CP Điện tử Tân Bình (* *)
  6. Công ty CP Công nghệ Silicom (* *)
  7. Công ty CP Thương mại Công nghệ Khai Trí (*)

  Nhóm 2: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT 2010
  1. Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (* * * *)
  2. Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ HPT (* * * *)
  3. Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (* * *)

  Nhóm 3:  HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ ICT 2010
  1. Công ty cổ phần TM-DV Phong Vũ (* * * * *)
  2. Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (* * * *)
  3. Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long (* * * *)
  4. Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương (* * *)
  5. Công ty TNHH Tin học Thành Nhân (* *)

  Nhóm 4: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG 2010
  1. Công ty Điện toán & Truyền số liệu VDC (Super Star)

  Nhóm 5 HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ 2010
  1. Công ty cổ phần Tập đoàn Vina ( * * * * *)
  2. Công ty TNHH P.A Việt Nam (*)

  Nhóm 6: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM 2010
  1. Công ty Cp Công nghệ mới Kim Tự Tháp VN (Pythis) (* * *)
  2. Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC (* * *)
  3. Công ty cổ phần MISA (* *)
  4. Công ty cổ phần Công nghệ Tinh Vân (*)
  5. Công ty Cp giải pháp Tích hợp vi tính Viễn thông Việt Nam (IES) (*)

  Nhóm 7: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM 2010 
  1. Công ty CP Phần mềm FPT (* * * * *)
  2. TMA Solutions (* * * *)
  3. Công ty CSC Việt Nam (* * *)
  4. Công ty CP Global CyberSoft VN (* *)
  5. Công ty GHP Far East (*)
  6. Công ty TNHH ISB Việt Nam (*)
  7. Công ty Capgemini Việt Nam (*)

  Nhóm 8: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT 2010 
  1. Aptech Việt Nam (* * * *)
  2. NIIT Việt Nam (* *)
  3. Trung tâm Tin học – trường Đại học khoa học tự nhiên (*)

  B. TOP 5 ICT VIỆT NAM 2010 

  Nhóm 1: “ĐƠN VỊ CNTT-TT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010”
  1. Công ty Cổ phần FPT
  2. Công ty Cp Tập đoàn Công nghệ CMC
  3. Công ty CP Tập đoàn IDC
  4. Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin Học Viễn Sơn
  5. Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ HPT

  Nhóm 2:  ĐƠN VỊ SẢN XUẤT PHẦN CỨNG HÀNG ĐẦU 2010
  1. Công ty Điện tử Samsung Vina

  Nhóm 3: MÁY TÍNH VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010
  1. Máy tính FPT Elead – Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT
  2. Máy tính CMS – Công ty TNHH Máy tính CMS
  3. Máy tính Robo – Công ty CP Đầu tư và Phát triển ROBO
  4. Máy tính VTB – Công ty CP Điện tử Tân Bình
  5. Máy tính  SingPC – Công ty cổ phần công nghệ Silicom

  Nhóm 4: ĐƠN VỊ DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010
  1. Công ty Hệ thống thông tin FPT
  2. Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC
  3. Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT
  4. Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu
  5. Công ty Cổ phần TMDV  & Máy tính V.E.N.R

  Nhóm 5: ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010
  1. Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC

  Nhóm 6: ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010
  1. Công ty CP tập đoàn VI NA (VNG)

  Nhóm 7: ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT-TT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010:
  1. Công ty CP TM DV Phong Vũ
  2. Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
  3. Công ty CP Máy tính Hoàn Long
  4. Công ty TNHH TM DV TH Anh Phương
  5. Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân

  Nhóm 8: ĐƠN VỊ PHẦN MỀM VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010
  1. Công ty Hệ thống thông tin FPT
  2. Công ty CP Công nghệ mới Kim tự Tháp (Pythis)
  3. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC
  4. Công ty cổ phần MISA
  5. Công ty CP Công Nghệ Tinh Vân

  Nhóm 9: ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU 2010
  1. Công ty cổ phần phần mềm FPT
  2. TMA Solutions
  3. Công ty CSC Việt Nam
  4. Công ty CP Global Cyber Soft Việt Nam
  5. Công ty GHP Far East

  Nhóm 10: ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2010
  1. Aptech Việt Nam
  2. NIIT Việt Nam
  3. Trung tâm tin học Đại học Khoa học Tự nhiên
  4. Infoworld School
  5. Viện Công nghệ Kỹ thuật Sài Gòn (SaigonCTT)

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2009

  Nhóm 1:  HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN CỨNG 2009 
  1. Công ty Điện tử SamSung Vina
  2. Công ty Elead
  3. Công ty TNHH Máy tính CMS
  4. CP Đầu tư Phát triển Công nghệ ROBO
  5. Cty CP SXKD Mêkông Xanh
  6. Công ty CP Công nghệ Silicom
  7. Công ty CP Thương mại Công nghệ Khai Trí

  Nhóm 2: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT 2009 
  1. Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC
  2. Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
  3. Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ HPT
  4. Công ty TNHH Phát triển công nghệ Miền Nam

  Nhóm 3:  HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ ICT 2009 
  1. Công ty cổ phần TM-DV Phong Vũ
  2. Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
  3. Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long
  4. Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương
  5. Công ty TNHH Tin học Thành Nhân
  6. Công ty TNHH Nova

  Nhóm 4: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG 2009
  1. Công ty Điện toán & Truyền số liệu VDC

  Nhóm 5: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ 2009 
  1. Công ty TNHH P.A Việt Nam

  Nhóm 6: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM 2009  
  1. Công ty cổ phần MISA
  2. Công ty Cp giải pháp Tích hợp vi tính Viễn thông Việt Nam (IES)
  3. Công ty cổ phần Công nghệ Tinh Vân
  4. Công ty cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiêp (FAST)

  Nhóm 7: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM 2009 
  1. TMA Solutions
  2. Công ty CSC Việt Nam
  3. Công ty GHP Far East
  4. Công ty TNHH DIGI-TEXX

  Nhóm 8: HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT 2009 
  1. Aptech Việt Nam
  2. NIIT Việt Nam
  3. SaigonTech
  4. Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học tự nhiên
  5. Infoworld school

  B. TOP 5 ICT VIỆT NAM 2009

  Nhóm 1: ĐƠN VỊ CNTT-TT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009
  1. Công ty Cổ phần FPT
  2. Công ty Cp Tập đoàn Công nghệ CMC
  3. Công ty CP Thế giới số (Digiworld)
  4. Công ty CP Tập đoàn IDC
  5. Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ HPT

  Nhóm 2:  ĐƠN VỊ SẢN XUẤT PHẦN CỨNG HÀNG ĐẦU 2009
  1. Công ty Điện tử Samsung Vina

  Nhóm 3: MÁY TÍNH VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009
  1. Máy tính FPT Elead
  2. Máy tính CMS
  3. Máy tính Robo
  4. Máy tính Mêkông Green
  5. Máy tính  SingPC

  Nhóm 4: ĐƠN VỊ DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009
  1. Công ty Hệ thống thông tin FPT

  Nhóm 5: ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009
  1. Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC (doanh số 710 tỷ đồng)

  Nhóm 6: ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009
  1. Công ty CP Dịch vụ Phần mềm trò chơi VinaGame

  Nhóm 7: ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT-TT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009:
  1. Công ty CP TM DV Phong Vũ
  2. Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh
  3. Công ty CP Máy tính Hoàn Long
  4. Công ty TNHH TM DV TH Anh Phương
  5. Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân

  Nhóm 8: ĐƠN VỊ PHẦN MỀM VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009
  1. Công ty Hệ thống thông tin FPT
  2. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC
  3. Công ty CP Công nghệ mới Kim tự Tháp (Pythis)
  4. Công ty cổ phần MISA 
  5. Công ty Cp giải pháp Tích hợp vi tính Viễn thông Việt Nam (IES)

  Nhóm 9: ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU 2008
  1. Công ty cổ phần phần mềm FPT
  2. TMA Solutions
  3. Công ty CSC Việt Nam
  4. Công ty GHP Far East
  5. Công ty TNHH IACP Asia

  Nhóm 10: ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2009
  1. Aptech Việt Nam
  2. NIIT Việt Nam
  3. Công ty TNHH Quản trị tài nguyên tri Thức (SaigonTech)
  4. Trung tâm tin học Đại học Khoa học Tự nhiên
  5. Infoworld School

  A. HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2008

  HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN CỨNG

  Công ty Điện tử Samsung Vina

  Trung tâm Máy tính Thương hiệu VN FPT Elead

  Công ty Máy tính CMS

  CTCP SXKD Mêkông Xanh

  CTCP Đầu tư và Phát triển ROBO

  HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ

  Công ty CP TMDV Phong Vũ

  Công ty CP máy tính Hoàn Long

  ĐƠN VỊ INTERNET

  Công ty Điện toán & Truyền số liệu VDC

  ĐƠN VỊ PHẦN MỀM

  Công ty cổ phần MISA

  Công ty cổ phần Thương mại Công nghệ mới Kim Tự Tháp (Pythis)

  Công ty TNHH GHP Far East

  Công ty cổ phần Công nghệ Tinh Vân

  ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU PHẦN MỀM

  CSC Vietnam (FCG Vietnam Nam)

  TMA Solutions

  SẢN PHẨM PHẦN MỀM

  Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp tổng thể PERP – Công ty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp.

  Quản lý hệ thống thông tin Đại học IU – Công ty CP Giải pháp Phần mềm CMC.

  Thư viện Điện tử Tích hợp iLib-CTCP Giải pháp phần mềm CMC.

  Quản lý điều hành tác nghiệp eDocman-CTCP Giải pháp Phần mềm CMC

  ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

  Aptech Việt Nam

  Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên

  NIIT Việt Nam

  Công ty TNHH Quản trị Tài nguyên Tri thức-SaigonTech

  Infoworld School

  B. TOP 5 ICT VIỆT NAM 2008

  TOP 5 ĐƠN VỊ CNTT VIỆT NAM 2008:

  Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

  Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

  Công ty Điện tử Samsung Vina

  Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld)

  Công ty CP tập đoàn IDC

  TOP ĐƠN VỊ INTERNET VIỆT NAM 2008:

  Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC

  TOP 5 ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT-TT VIỆT NAM 2008:

  Công ty CP TM DV Phong Vũ

  Công ty CP Máy tính Hoàn Long

  Công ty TNHH TMDV TH Anh Phương

  Công ty TNHH Thương mại NOVA

  Công ty TNHH Tin học Thành Nhân

  TOP ĐƠN VỊ SẢN XUẤT PHẦN CỨNG 2008:

  Công ty Điện tử Samsung Vina

  TOP 5 MÁY TÍNH VIỆT NAM 2008:

  Máy tính FPT ELEAD – TT Máy tính FPT ELEAD

  Máy tính CMS – Công ty Máy tính CMS

  Máy tính Robo – Công ty CP Đầu tư và Phát triển ROBO

  Máy tính Mêkông Green – Công ty CP Mêkông Xanh

  Máy tính T&H – Công ty TNHH T&H

  TOP ĐƠN VỊ PHẦN MỀM VIỆT NAM:

  Công ty hệ thống thông tin FPT

  Công ty CP Thương mại Công nghệ mới Kim Tự Tháp (Pythis)

  Công ty CP Phần mềm CMC (CMC Soft)

  Công ty CP Misa

  Công ty CP Công nghệ Tinh Vân

  TOP ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU PHẦN MỀM 2008

  Công ty Phần mềm FPT – FSOFT

  TOP 5 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT 2008:

  Saigon Tech và Infoworld School

  Aptech Việt Nam

  NIIT Việt Nam

  Công ty TNHH Quản trị Tài nguyên Tri thức (SaigonTech)

  Trung tâm tin học Đại học Khoa học Tự nhiên

  Infoworld School

  • 1
  • 2
  Năm
  Năm 2017
  Năm 2016
  Năm 2015
  Năm 2014
  Năm 2013
  Năm 2012
  Năm 2011
  Năm 2010
  Năm 2009
  Năm 2008