• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Năm đoạt giải
  Tên DN/SP
  Đối tượng
  Nhóm giải thưởng
  Loại giải thưởng
  STT Doanh nghiệp/ Sản phẩm Giải thưởng Loại giải thưởng Năm
  1 Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HCV 2012
  2 Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG HCV 2012
  3 Công ty cổ phần Phần mềm QLDN FAST HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HCV 2012
  4 Công ty cổ phần MiSa HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HCV 2012
  5 Công ty TNHH Tin học Thành Nhân HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT HCV 2012
  6 Atech Vietnam HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HCV 2012
  7 Công ty cổ phần Global CyberSoft VN HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU HCV 2012