• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285
  Năm đoạt giải
  Tên DN/SP
  Đối tượng
  Nhóm giải thưởng
  Loại giải thưởng
  STT Doanh nghiệp/ Sản phẩm Giải thưởng Loại giải thưởng Năm
  1 Công ty TNHH TM DV Tin học Anh Phương HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT HCV 2013
  2 Trung Tâm Tin học – Đại học Khoa học Tự Nhiên HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HCV 2013
  3 Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG Chọn loại giải thưởng 2013
  4 Công ty cổ phần MiSa ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU HCV 2013
  5 Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU HÀNG ĐẦU HCV 2013
  6 Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ BÁN LẺ CNTT, VT HCV 2013
  7 Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CNTT HCV 2013
  8 Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT ĐƠN VỊ CNTT-TT HÀNG ĐẦU HCV 2013
  9 Công ty cổ phần Phần mềm QLDN FAST HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HCV 2013
  10 NIIT Việt Nam HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HCV 2013