• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180
  Năm đoạt giải
  Tên DN/SP
  Đối tượng
  Nhóm giải thưởng
  Loại giải thưởng
  STT Doanh nghiệp/ Sản phẩm Giải thưởng Loại giải thưởng Năm
  1 Công ty cổ phần Dịch vụ Trực Tuyến FPT HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ NỘI DUNG SỐ HCV 2016
  2 Công ty TNHH phần mềm FPT ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU HÀNG ĐẦU HCV 2013
  3 Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU HCV 2013
  4 Aptech Vietnam ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU HCV 2013
  5 Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HCV 2013
  6 Công ty CP đầu tư Phát triển công nghệ ROBO HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CNTT, VT HCV 2013
  7 Công ty cổ phần Viễn thông FPT HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG HCV 2013
  8 Công ty TNHH phần mềm FPT HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ PHẦN MỀM XUẤT KHẨU HCV 2013
  9 Công ty cổ phần Netnam HUY CHƯƠNG VÀNG ĐƠN VỊ INTERNET, VIỄN THÔNG HCV 2013
  10 Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC ĐƠN VỊ CNTT-TT HÀNG ĐẦU HCV 2013