• Đăng ký
 • Đăng nhập
  ICON-DECUSP
  BannerTOP-nho
  SFF SUPPORTING ORG ebanner 295 - HCA
  BANNER VIO2019-180

  Trang chủ Ban hỗ trợ

  Tin mới nhất

  Ban hỗ trợ

  TRẦN THỊ HOÀNG YẾN
  Chánh Văn phòng
  Trợ lý Ban Kinh tài & Ban R&D
  Mobile: 0937 654 686
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Email: yenth@hca.org.vn 
  tranhoangyen.media@gmail.com

   

  chau

  CHUNG PHỤNG CHÂU
  Trợ lý Ban Xúc tiến Thương mại
  & Ban Chính sách 

  Mobile: 093 1064 882
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Email: chaucp@hca.org.vn ; chungphungchau@gmail.com

   

  nhung

  NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
  Trợ lý Ban Hội viên
  & Ban Truyền thông – Quan hệ Cộng đồng

  Mobile: 036 552 6652
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Email: nhungnth@hca.com.vn ; nguyennhung1314@gmail.com

  LÊ THỊ DIỆU NGỌC
  Trợ lý Ban Công nghệ

  Nhân viên hành chính
  Mobile: 032 767 5238
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Email: ngocltd@hca.org.vn
  dieungoc1903@gmail.com

  Từ khóa
  Ngành nghề