• Đăng ký
 • Đăng nhập
  bannerwebtennis-130
  banner-hca30nam285
  banner-ky-yeu
  banner1dai-hoi-285

  Trang chủ Ban hỗ trợ

  Tin mới nhất

  Ban hỗ trợ

  yen

  Ban Truyền thông & Sự kiện
  Thư ký: TRẦN THỊ HOÀNG YẾN
  Mobile: 0937 654 686
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Fax: (84-8) 3932 0199
  Email: yenth@hca.org.vn
  tranhoangyen.media@gmail.com

   

  anh-son

  Hành chính – Kế toán
  Thư ký: LÊ THỊ HỒNG SON
  Mobile: 0984 007 482
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Fax: (84-8) 3932 0199
  Email: sonlth@hca.org.vn ;
  hongson1607@gmail.com

   

  chau

  Ban Đào tạo – B2B
  Thư ký: CHUNG PHỤNG CHÂU
  Mobile: 093 1064 882
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Fax: (84-8) 3932 0199
  Email: chaucp@hca.org.vn ; chungphungchau@gmail.com

   

  nhung

  Ban Hội viên & Đối tác
  Thư ký: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
  Mobile: 0166 552 6652
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Fax: (84-8) 3932 0199
  Email: nhungnth@hca.com.vn ; nguyennhung1314@gmail.com

  toan-nguyen

  Công tác Cộng đồng Xã hội
  Thư ký: NGUYỄN CÔNG TOÀN
  Mobile: 01265 264 628
  Tel: (84-8) 3932 0999
  Fax: (84-8) 3932 0199
  Email: toannc@hca.org.vn ; nguyencongtoan2002@gmail.com

  Từ khóa
  Ngành nghề