• Đăng ký
 • Đăng nhập
  phatloc2
  phattai2
  ankhang2
  thinhvuong2
  Trang chủ Sự kiện VIO Tin tức

  AccNetERP – Hoạch Định Và Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp.

  AccNetERP là phần mềm Quản trị Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP-Enterprise Resources Planning), có thể triển khai trên đám mây (thuê) hoặc triển khai tại chỗ (mua).

  accnet-3

  AccNetERP bao gồm các Nhóm tính năng:

  1. Sản xuất, Kinh Doanh.
  Chuỗi cung ứng (Supply Chain): Mua hàng, Bán hàng, Kho hàng, Vận chuyển.
  Tài chính: Tiền, Công nợ phải thu, phải trả, Kế toán-Tài chính, TSCĐ.
  Sản xuất: Quản lý sản xuất. Giá thành.

  2. Quan hệ Khách hàng – CRM.
  Quản lý Nguồn và Cơ hội kinh doanh.
  Quản trị đội ngũ bán hàng.
  Quản trị Dịch vụ sau khi bán.

  3. Quản trị Nhân tài.

  4. Tích hợp với hệ thống Quản trị Nguồn Nhân lực.
  Phân tích Dữ liệu Sản xuất & Kinh Doanh.

  AccNetERP được xây dựng trên Công nghệ tiên tiến và ưu việt.

  – An toàn, bảo mật mọi lúc, mọi nơi.
  – Xử lý dữ liệu lớn.
  – Công nghệ đám mây. Vận hành trên mọi thiết bị.
  – Phân tích dữ liệu. Kết nối dữ liệu mạng xã hội.
  – Trải nghiệm người dùng theo vai trò: đơn giản, đẹp, thân thiện.
  – Nghiệp vụ ứng dụng trên toàn cầu với giao diện tuỳ biến – đã có sẵn bản Tiếng Anh. Tích luỹ kinh nghiệm trên 3000 khách hàng lớn trong nước và quốc tế.

  TT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH AFC – CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC VIỆT.

  www.accnet.vn